Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Zájemci o realizaci evropských výzkumných projektů v programu Horizont 2020 se sešli v aule VŠB-TUO

Zájemci o realizaci evropských výzkumných projektů v programu Horizont 2020 se sešli v aule VŠB-TUO
Na 200 účastníků z celé Evropy se dnes setkalo v aule VŠB-TUO na akci Brokerage Event s cílem najít vhodné partnery pro realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v programu Evropské unie Horizont 2020.

Cílem Brokerage Event je pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím a podnikům nalézt vhodného projektového partnera pro realizaci konkrétních projektů v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava hostí tuto významnou událost, jelikož plní funkci Regionální kontaktní organizace pro program Horizont 2020", vysvětluje Ing. Kateřina Mrázková z Centra projektové podpory VŠB-TUO. „Regionální kontaktní organizace podporuje subjekty, které mají zájem získat finanční podporu na řešení výzkumných projektů. Nabízena je aktivní pomoc při realizaci projektu formou konzultací, poradenství během tvorby projektu i asistence při vyhledávání partnerů doma i v zahraničí", doplňuje Ing. Mrázková.

Brokerage event odehrávající se v univerzitní aule se skládal ze dvou částí. Pro česky mluvící účastníky byl připraven odborný seminář o programech Evropské unie HORIZONT 2020 a COSME. HORIZONT 2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020, COSME podporuje konkurenceschopnost malých a středních podniků. Odborníci z Technologického centra Akademie věd České republiky prezentovali na semináři zejména možnosti podpory projektů z oblasti energetiky, dopravy, bezpečnosti a nanotechnologií. Zahraniční účastníci měli dopoledne možnost navštívit výzkumná centra VŠB-TU Ostrava, za doprovodu akademických pracovníků si prohlédli Výzkumné energetické centrum (VEC), Institut environmentálních technologií a Katedru robotechniky. Také jim byly prezentovány aktivity Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Proděkan Technické univerzity v Košicích Ján Piteľ v návaznosti na návštěvu VEC poznamenal: „Rád bych propojil aktivity malých a středních podniků na východním Slovensku s výzkumem naší univerzity a Výzkumným energetickým centrem VŠB-TUO. Program Horizont 2020 představuje příležitost, jak společné projekty vedoucí k transferu vědeckých výsledků do praxe finančně podpořit."

Po exkurzích a přednáškách následovala mezinárodní dvoustranná jednání, kterých se účastnilo na 200 potenciálních zájemců o projektová partnerství. Mezi nimi byli zástupci inovativních firem, výzkumných organizací a vysokých škol z České republiky i ze zahraničí (Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie). Každý účastník mohl absolvovat až 15 předem sjednaných bilaterálních jednání s potenciálními partnery. „Přijel jsem do Ostravy s cílem vytvořit konsorcium firem, výzkumných organizací a univerzit zaměřující se na realizaci projektů v oblasti environmentálních technologií a úpravy vody", udává důvod účasti na mezinárodních jednáních technolog maďarské společnosti AQUAPROFIT Atilla Korcsog.

Organizátorem mezinárodního setkání Brokerage Event v Ostravě byla Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími partnery z ČR. Brokerage Event je podporován také mezinárodní sítí ENTERPRISE EUROPE NETWORK, Evropskou komisí, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 3. 9. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět