Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Geologické sbírky v pavilonu Prof. Pošepného VŠB-TUO se po roce opět otevírají veřejnosti

Po roční přestávce budou 15. září 2014 pro veřejnost opět zpřístupněny prostory unikátních geovědních sbírek v Geologickém pavilonu Prof. Pošepného při VŠB-TUO. Historie jejich budování sahá až do roku 1849. Rekonstrukce pavilonu přináší návštěvníkům řadu novinek.

Rekonstrukce, která si vyžádala náklady bezmála 20 miliónů, byla zahájena v srpnu loňského roku. Většinu nákladů pokryla dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V rámci rekonstrukce bylo provedeno zateplení budovy, výměna opláštění a byly opraveny i veškeré inženýrské a komunikační sítě. Opravena byla sociální zařízení, do učeben zavedena klimatizace. Současně byl zřízen bezbariérový přístup a zajištěno vybavení objektu pro handicapované návštěvníky.

„Hlavním posláním Geologického pavilonu je sběr a archivace hmotného a grafického materiálu geovědního zaměření," říká Martina Polášková z Geologického pavilonu.
V prostorách sbírek ale také probíhá výuka geologických disciplín vysokoškolských studentů, často bývá využíván středními a základními školami k doplnění výuky přírodovědných předmětů. Expozice jsou rovněž denně (pondělí - pátek) zpřístupněny široké veřejnosti. Zájemci o krásy přírody si tak mohou zhlédnutím vystavených exponátů dopřát nevšední a hodnotný zážitek. „Novinkou pro příchozí je také to, že pavilon byl zařazen mezi turisticky atraktivní místa a je zde možno získat i turistickou vizitku," doplňuje Martina Polášková. Pavilon se 2x ročně otevírá zdarma veřejnosti při Mineralogickém setkání v aule univerzity. To nejbližší se bude konat již 18. října 2014.

Pavilon byl otevřen v roce 1989 a v současnosti se v něm nachází více než 76 tisíc kusů exponátů, z nichž je asi pětina vystavena. Historie budování geologických sbírek pavilonu sahá až do roku 1849, kdy byla pro nově vznikající Báňskou akademii v Příbrami zakoupena mineralogická sbírka. V dalších letech pak byly sbírky školy, v té době již Vysoké školy báňské, soustavně rozšiřovány. V roce 1945 byla VŠB spolu se svými geologickými sbírkami přestěhována z Příbrami do Ostravy. Teprve vybudováním Geologického pavilonu se však podařilo sbírky, do té doby roztroušené většinou po chodbách a učebnách školy v různých částech Ostravy, soustředit do jediné budovy.

Sbírkový fond je v prostorách pavilonu rozčleněn do řady monotématických expozic, které pokrývají prakticky celou šíři geovědních oborů. Nacházejí se zde sbírky mineralogické, petrografické, paleontologické, sbírky ložisek nerostných surovin České a Slovenské republiky i sbírky ložisek světa. K zajímavým jistě patří i sbírka Ostravsko – karvinského revíru, představující nejúplnější geologickou a mineralogicko-petrografickou dokumentaci české části hornoslezské pánve. Sbírka radioaktivních surovin je zase unikátní expozicí minerálů a hornin z českých a slovenských uranových ložisek. Mezi novější expozice pak patří sbírka prof. Havelky, věnovaná drahým kamenům Podkrkonoší a Krušných hor. Za nejunikátnější expozici je však odborníky považována sbírka prof. Pošepného, která mapuje mineralogické a ložiskové poměry příbramského rudního ložiska v druhé polovině 19. století.

Bližší informace o GP lze nalézt na http://geologie.vsb.cz/GP/

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 11. 9. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět