Zájemci o neživou přírodu se opět setkají na VŠB – TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) připravila na sobotu 18. října 2014 tradiční Mineralogické setkání. Akce se uskuteční v prostorách auly v areálu univerzity v Ostravě – Porubě od 9.00 do 14.30 hodin. Mineralogické setkání je určeno všem zájemcům o krásu neživé přírody, letošní ročník se navíc těší velkému zájmu vystavovatelů.

Návštěvníci zde mohou zhlédnout či si zakoupit minerály, fosílie a další přírodniny. Na výstavních stolech se také objeví odborná literatura, známky, mince a pohlednice s hornickou tématikou. Chybět nebudou ani staré důlní lampy a hornické vycházkové hole.

„Velmi atraktivní bývají pro účastníky a především účastnice výrobky z přírodnin. Nejvíce žádané jsou autorské šperky, zhotovené s využitím nádherných minerálů," upozorňuje jedna z organizátorek akce Martina Polášková.

Vzhledem k velkému zájmu vystavovatelů, kterých je letos přihlášeno téměř 100 a samozřejmě také pro větší komfort návštěvníků, jejichž zájem o akci každoročně roste, se 230 m2 výstavních ploch bude nacházet nejen v atriu přízemí a prvního patra auly, ale rovněž ve velkém sále auly.

V průběhu celého dne pak budou zájemcům zdarma zpřístupněny sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného, který se rovněž nachází v kampusu univerzity. Pavilon byl po roční rekonstrukci otevřen v září tohoto roku.

Ve vstupních prostorách auly se pak formou posterové prezentace představí pořádající Hornicko-geologická fakulta a její instituty.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze získat na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na tel. 597 325 392.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 14. 10. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět