Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie

Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie
VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, jako vedoucí partner a Žilinská univerzita v Žilině, Strojnická fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky, jako hlavní přeshraniční partner řeší v rámci operačního programu CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 projekt číslo 22410320051 s názvem Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie.

Slovensko-české pohraničí má dlouholetou průmyslovou tradici a lidský potenciál podporovaný dobře rozvinutou vzdělávací infrastrukturou, kterou je třeba nasměrovat na moderní směry vzdělávání. Na trhu práce dosud není zavedena podpora pro zvyšování kvalifikace a kompetencí pracovní síly, která by umožňovala připravit pracovníky na řešení praktických činností s využitím progresivních metod obrábění aplikovatelných v praxi. Vzhledem k rozvoji strojírenského a zvláště automobilového průmyslu v obou regionech se zvyšuje poptávka po kvalitních, profesně zdatných a kompetentních pracovnících.

Při řešení projektu vznikly 2 studijní opory „Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů" a „Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania", v jejichž rámci budou proškoleni pracovníci průmyslových firem Česko-slovenského příhraničí. Celkem se uskuteční 10 školení v Moravskoslezském kraji (5 z každé oblasti) a stejně tak 10 školení pro firmy ze Žilinského samosprávného kraje. Koncepce vzdělávacích programů byla konzultována aodladěna při úvodním zahajovacím workshopu, který se konal 14.2. a 15.2.2014 za účasti obou partnerů projektu a zástupců firem z obou krajů Slovensko-.české příhraniční oblasti.

Vzdělávací program 1: Progresivní metody v obrábění a NC programování obráběcích strojů je zaměřen na aplikaci vysokoproduktivního obrábění HPM (High Productive Machining) do technické praxe strojírenských podniků. Je to perspektivní metoda, která řeší mnohé problémy „klasického třískového obrábění" zmíněných ploch. Smyslem této progresivní technologie je snížit cenu výrobku při současném zvýšení jeho kvality. Proces řezání (třískového obrábění) zde může být řízen simultánně (současně) ve více obráběcích osách. Zpravidla se jedná o metodu používanou při výrobě prostorově nepravidelných tvarových součástí, které jsou matematicky obtížně definovatelné. Tyto progresivní technologie obrábění zde budou konfrontovány s používanými řeznými nástroji. NC programování je jednou z nejdůležitějších částí technologické přípravy výroby, na které přímo závisí zejména časový a kvalitativní faktor výroby na CNC obráběcích strojích. Výhodou je především rychlá příprava bezchybných NC řídicích programů. Programování součástí hraje tedy významnou roli v efektivnosti nasazení NC techniky ve výrobním závodě. Použitím vhodných kombinací strategií obrábění lze dosáhnout snížení času obrábění, zvýšené životnosti nástroje a v neposlední řadě zlepšení kvality povrchu. Různé strategie mohou také ovlivnit rozměrovou přesnost obrábění. Je zřejmé, že zvolená strategie má velký vliv na výsledky obrábění, jakost obrobku a tedy také na ekonomické aspekty výroby.

Vzdělávací program 2: Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania je zameraný na metódy hodnotenia kvality obrobeného povrchu súčastí vytvoreného progresívnymi metódami obrábania (vysokoproduktívne obrábanie - HPM (High Productive Machining)), ktoré sú aplikované v technickej praxi. Je to jedna z popredných progresívnych metód, ktorá umožňuje obrábať rôzne druhy ťažkoobrobiteľných materiálov s dôrazom na vyššiu efektívnosť a kvalitu výroby. Z hľadiska výroby má zásadný význam poznanie mechanizmu, resp. technologických procesov, pri ktorých vznikal nový povrch súčiastky, pretože len tak je možné pochopiť povahu a vlastnosti vytvoreného povrchu. Na základe získaných informácií možno potom lepšie zdokonaľovať použité procesy či vytvárať obrobené plochy, ak nie s nulovým, tak aspoň minimálnym počtom porúch. Vlastnosti a správanie sa materiálu v určitých podmienkach závisia od vlastností obrobeného povrchu, ktoré určuje integrita povrchu. Správne zvolené metódy kontroly obrobeného povrchu súčastí nám pomáhajú jednoznačne identifikovať ich vzniknuté nedostatky a tým znížiť cenu výrobku a zvýšiť jeho kvalitu.

Text:

doc. Ing Robert Čep, Ph.D.
manažer vedoucího partnera projektu
Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.
manažer hlavního přeshraničního partnera
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Vloženo: 21. 10. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět