Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Děti ze základních škol prezentovaly své unikátní vynálezy na Tržišti nápadů v prostorách VŠB-TUO. Zvítězil projekt s ekologickou tématikou!

Do Centra podpory inovací při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) v Ostravě-Porubě dnes zavítalo 75 dětí osmých a devátých tříd základních škol Moravskoslezského kraje. Zástupcům firem v regionu nabízely své vynálezy v rámci Tržiště nápadů. Ti z 20 zlepšováků vybírali ty nejlepší.

Již třetí Tržiště nápadů bylo regionální finále a vyvrcholení programu Třída vynálezců, což byl týdenní program podpory technické tvořivosti. V rámci tohoto projektu se specializovaní lektoři, většinou úspěšně, pokoušeli z „obyčejných" žáků druhého stupně základních škol udělat vynálezce a inovátory. „Děti mne každý den překvapovaly svou kreativitou. Ta je způsobena i tím, že nejsou ovlivněny životními zkušenostmi typu „To už jsem někde viděl" a tak mohou vznikat velmi neotřelé
a inovativní nápady," říká jeden z lektorů Boris Holub. „Tržiště nápadů je vlastně malé mistrovství světa v nápadech, protože v rámci Třídy vynálezů vznikly stovky nápadů
a první výběr pak provedli samotní žáci škol," doplňuje Holub.

Na VŠB-TUO finalisté formou tržiště předváděli u jednotlivých stánků svá zlepšení
a snažili se přesvědčit porotu, že právě jejich nápad je nejlepší. Přestože všechny týmy byly vlastně vítězné, opravdu vyhrát mohly jen čtyři. Jako nejlepší nápad ocenila porota Bublinový komín ze ZŠ Michálkovice. Družstvo z 9. B. zastupovala tři děvčata
a jeden chlapec. „Největší problém Ostravska je životní prostředí, které je velmi znečistěné. Bubliny místo kouře, to je náš nápad, jak tento problém vyřešit," říká Veronika, jedna z autorek nápadu.

Cenu za „nejpřesvědčivější prezentaci" si odneslo družstvo žáků z 8. B. ze ZŠ Bulharská s nápadem na Samouklízecí robotickou včelu. Cena za „nejlepší prezentační materiály" pak patří vynálezu Transparent fridge žáků 9. B. ze ZŠ Michálkovice. Cena publika byla udělena nápadu Light Floor, který představilo družstvo žáků 8. B. ze ZŠ Bulharská.

Vítězné týmy vyhodnotila porota složená ze zástupců významných podniků Moravskoslezského kraje (Hyundai a ArcelorMittal), vzdělávací sféry (prorektor Vysoké

školy podnikatelské a zástupce ředitele Střední průmyslové školy Ostrava Vítkovice), Úřadu průmyslového vlastnictví, IT Cluster a společnosti Kofola.

Celá akce byla volně přístupná veřejnosti, která také vybrala vítěze v kategorii O cenu publika. Vítězové všech kategorii získali vstupenky do kina, které poskytl jeden z partnerů akce, společnost Cinestar.

Součástí Tržiště nápadů byl i doprovodný program pro všechny soutěžící. Byl jím nejen Kabaret vědy, ale také Báječná kola, která jako další z oblasti vynálezů představil Karel Prais.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 13. 11. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět