Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Zdeněk Šmída zvítězil v 11. ročníku Studentské ceny ENVIROS

Zdeněk Šmída zvítězil v 11. ročníku Studentské ceny ENVIROS
Doktorand Fakulty strojní ovládl studentskou kategorii soutěže Českého energetického a ekologického projektu.

Vyhrál se svou diplomovou prací „3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní turbíny T1MW vliv geometrie a proudových parametrů na účinnost." Cena byla Zdeňkovi Šmídovi předána 11. listopadu 2014 v Betlémské kapli v Praze za účasti významných osobností, včetně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

„K tématu diplomové práce jsem se dostal díky stáži ve firmě Doosan Škoda Power. Tato stáž mi byla zprostředkována v rámci projektu Budoucnost technických oborů, jehož je VŠB – Technická univerzita Ostrava partnerem," říká výherce soutěže Zdeněk Šmída a pokračuje: „během akademického roku jsem dojížděl na pravidelné konzultace do plzeňské pobočky Doosan Škoda Power. Svou práci jsem konzultoval s panem Michalem Hoznedlem z oddělení Experimentálního výzkumu proudění. Bez jeho rad a velké trpělivosti by určitě moje diplomová práce nemohla vzniknout v takové podobě jakou má nyní."

V současné době Zděněk Šmída pokračuje ve studiu v doktorandské formě na Fakultě strojní VŠB-TUO. Na otázku, zda ve zpracovávání tématu 3D numerických výpočtů bude pokračovat, odpovídá: „V dalším výzkumu této problematiky už pokračovat nebudu. Chci se v rámci doktorského studia věnovat málo probádané oblasti modelování rázové komprese
a expanze."

Studentská cena ENVIROS se udílí v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP). Soutěž je určena studentům vysokých, vyšších odborných a případně i středních škol. Témata studentských prací jsou zaměřena na přípravu, realizaci a provoz staveb, techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii a obecně studentům technických oborů s ohledem na úspory a racionalizaci využití energie, životní prostředí, využití alternativních zdrojů energie, ekologii a šetrné využití energie v zemědělství nebo dopravě.

Soutěž se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR: České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola báňská – Technická univerzity Ostrava.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 13. 11. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět