Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Vývoj sedadel pro kanadské vlaky vede absolvent Fakulty strojní VŠB-TUO

Na základě spolupráce mezi Fakultou strojní se společností BORCAD cz s.r.o., proběhla veřejná prezentace železničního dvojsedadla Comfort.

Tento výrobek je instalován v kanadském vlaku a je výsledkem práce týmu, který vede absolvent Fakulty strojní a současný zaměstnanec firmy BORCAD Adam Honěk. Prezentace proběhla dne 1. 12. 2014.

„Cílem akce je ukázat současným studentům a veřejnosti, že spolupráce firem a škol v rámci jednoho regionu je možná a že absolventi mají šanci se zde podílet i na projektech světové úrovně, což společnost BORCAD umožňuje," říká děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý. Jeho slova potvrzuje Adam Honěk, absolvent Fakulty strojní a nynější konstruktér firmy Borcad: „Vývoj elektricky ovládaného sedadla Comfort pro kanadského turistického operátora Rocky Mounateineer byl výjimečný. Je to sedadlo bez jakýchkoliv kompromisů, pro velice náročného zákazníka a tím pádem je to tím „nej", s čím se může konstruktér setkat."

Luxusní sedadla vyvinutá díky spolupráci VŠB-TUO s firmou BORCAD cz s.r.o., budou postupně dodávána do několika kanadských vozů třídy GoldLeaf, přičemž se rýsuje i další spolupráce mezi českou firmou a kanadským odběratelem do budoucna. Dvojsedadlo Comfort s elektrickým ovládáním bude proto jako příklad úspěšného produktu dlouhodobě zapůjčeno VŠB-TUO a vystaveno v reprezentativních prostorách budovy A hned vedle univerzitní galerie. Studenti jej budou moci využívat ke studiu či relaxaci.

Společnost BORCAD a VŠB-TUO touto akcí navazují na mnoholetou spolupráci, a to jak v podobě přednášek studentům, kterým se aktivně věnoval a věnuje především Ing. Petr Míl, rovněž absolvent FS a šéf oddělení konstrukce BORCAD, tak i v podobě zadání a vedení závěrečných prací studentů či v mnoha dalších oblastech. Spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava probíhá nejen na Fakultě strojní, nýbrž existuje součinnost i s Ekonomickou fakultou, Hornicko-geologickou fakultou, Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství, Fakultou bezpečnostního inženýrství, Fakultou elektrotechniky a informatiky, Centrem pokročilých informačních technologií, Institutem dopravy a IT4Innovations. V rámci spolupráce se superpočítačovým centrem IT4I získala firma BORCAD spolu s VŠB-TUO vědeckovýzkumný grant z programu ALFA, financovaného Technologickou agenturou ČR. Vedoucím projektu je prof. Petr Horyl z VŠB-TUO.

Firma BORCAD byla založena v roce 1990 a dnes sídlí ve Fryčovicích na Frýdecko-Místecku. Společnost založil její současný spoluvlastník a jednatel Ing. Ivan Boruta. BORCAD se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zdravotnické techniky a komponent pro osobní železniční dopravu. Produktové portfolio společnosti umožňuje zachovávat ekonomickou stabilitu i v případě výkyvů v jednotlivých segmentech své činnosti. Dnes má BORCAD téměř 200 zaměstnanců, exportuje do více než 80 zemí světa a díky svému jedinečnému designu produktů a nápaditým konstrukčním řešením patří mezi nejinovativnější firmy v oboru a nejdynamičtější střední podniky v Moravskoslezském kraji.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 26. 11. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět