Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2016!

PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2014

PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2014

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava obdržela v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014" (RRC/07/2014) finanční podporu v rámci všech tří vyhlášených dotačních programů. Tyto programy jsou zaměřené na podporu výzkumných týmu se zahraniční účastí (DT1 - Výzkumné týmy; finanční podpora Moravskoslezského kraje 10 000 000,- Kč), na podporu výzkumných a vývojových aktivit v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd s investičním charakterem (DT2 - Investiční podpora VŠB-TUO; finanční podpora Moravskoslezského kraje 533 600,- Kč) a podporu talentovaných studentů a absolventů doktorského studia (DT3 - Podpora studentů a absolventů Ph.D. studia na VŠB - TUO; finanční podpora Moravskoslezského kraje 1 034 500,- Kč).

Vloženo: 1. 12. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět