Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva vnitra

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2015 - 2020 (BV III/1 – VS)

MINISTERSTVO  VNITRA vyhlašuje

dne 26. listopadu 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program", a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel") za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení první veřejné soutěže).

Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - první veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!" do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 27. listopadu 2014 do 16. ledna 2015. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt 6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod.

V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené" nebo „Důvěrné" se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené"/„Důvěrné".

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

 

 

 

Vloženo: 1. 12. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět