Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Finále matematické soutěže s názvem „Příběh rohlíku“ se konalo na VŠB-TUO.

Tajemství rohlíku a podnikatelského ducha objevili studenti pěti středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se dne 1. prosince 2014 účastnili finále matematické soutěže na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Soutěže a řadu dalších aktivit realizuje univerzita ve spolupráci se středními školami s cílem zbavit studenty obav z technických oborů a zvýšit jejich zájem o studium přírodovědných a technických vysokých škol. Doposud se jich zúčastnilo na 700 studentů.

„Snažili jsme se v zadání soutěže dokázat, že matematika je všude kolem nás – i v tak běžné věci, jako je ROHLÍK. Studenti dostali za úkol podívat se do historie, zjistit jak se tvoří cena a jaké vlivy na ni působí, co znamená zařídit a provozovat pekárnu v malém městě. Svá zjištění měli zpracovat a tady, před porotou a svými kolegy odprezentovat. Sami jsme zvědavi, k jakým výsledkům dospěli." říká organizátorka soutěže Jarmila Černá z Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Šest družstev, složených ze studentů Gymnázia na Volgogradské 6a v Ostravě, Slezského gymnázia v Opavě, Wichterlova gymnázia v Ostravě a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě, pak v průběhu pondělního dopoledne představilo své výpočty a podnikatelské záměry. Porota, složená z matematiků Katedry matematiky a deskriptivní geometrie a Katedry aplikované matematiky VŠB-TUO pod vedením M. Hasala, neměla jednoduchou práci.

Hlavní cenu za originální přístup, přesné výpočty a aplikaci praktických zkušeností porota udělila studentům Wichterlova gymnázia v Ostravě. Nebylo však možné neudělit zvláštní ocenění za komplexní přístup a bezvadnou prezentaci týmu Gymnázia Zábřeh a za kreativní zpracování svého Příběhu rohlíku studentům SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě. „Pro nás ale vyhráli všichni", řekl předseda poroty M. Hasal.

Odměnou všem zúčastněným byly nejen získané ceny, ale jak všichni finalisté zdůraznili, především příjemně strávené dopoledne s originálními prezentacemi, díky kterým se nejen pobavili, ale i zjistili, co vše je třeba zajistit, spočítat, zorganizovat a připravit proto, abychom si cestou do práce koupili obyčejný ROHLÍK.

„Díky soutěži „Příběh rohlíku" jsme se zabývali nejen matematikou a vypočítali, kolik stojí zřídit si a provozovat pekárnu, ale také jsme se byli v reálné pekárně podívat. Taky jsme si výrobu rohlíku – od nákupu, přes těsto a jeho kynutí až po pečení sami vyzkoušeli. Sama porota uznala, že námi vyrobené rohlíky jsou výborné." konstatovali při závěrečném vyhodnocení studenti vítězného týmu z Wichterlova gymnázia.

„Vážíme si zapojení studentů, toho jak představili své podnikatelské nápady a také povolili uzdu své fantazii. Přesvědčili jsme se všichni, že matematika je všude kolem nás a že může být i zábavná, " ocenil na závěr práci studentů M. Hasal.

Soutěž „Příběh rohlíku" se konala v rámci projektu Ambasadoři vědy, který již třetím rokem realizuje VŠB-TUO na středních školách v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu jsou pro studenty připravovány nejen odborné soutěže z oblasti fyziky, chemie a matematiky, ale především popularizační přednášky vysokoškolských pedagogů a doktorandů, nabízející jiný pohled na přírodovědné a technické obory. Projektu se doposud účastnilo téměř 7000 středoškolských studentů, především z gymnázií.

Vloženo: 2. 12. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět