Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2015!

TAČR - Informace k předkládání průběžných a závěrečných zpráv v roce 2014

PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZA ROK 2014 (ALFA, OMEGA, CENTRA KOMPETENCE)


Termíny předkládání zpráv jsou stanoveny následovně:
průběžné zprávy - 31. 1. 2015 - termín byl prodloužen na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR závěrečná zpráva - nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu.

Předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v IS (informačním systému) TA ČR a zaslání Potvrzení podání datovou schránkou nebo poštou na adresu:

TA ČR
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

Potvrzení podání si příjemce vygeneruje po vyplnění zprávy prostřednictvím IS.

Vloženo: 11. 12. 2014
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět