Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2015!

Informace se týká dofinancovaných projektů RP

Dofinancování projektů RP - změna pravidel financování VaV

Změna pravidel financování VaV (týká se dofinancovaných projektů RP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006

Vzhledem ke změně pravidel financování výzkumu a vývoje (VaV), vyplývajících z nové evropské legislativy (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech; dále jen Nařízení), je nyní s platností od 1. ledna 2015 nutné na úrovni jednotlivých projektů zpětně doložit, jaká část z dotace poskytnuté za aktuální kalendářní rok (2014) byla směřována na aktivity základního výzkumu, a jaká část dotace financovala další kategorie výzkumu (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, inovace, studie proveditelnosti).

Současně je nutné, aby všichni příjemci finanční podpory uvedli obor/odvětví (či více oborů/odvětví), do nichž podpořený projekt tematicky spadá, a to dle klíče v níže přiloženém Nařízení (tabulka na str. 7 - 27).

Pozor, v případě projektů s účastí podniků je nutno uvést obor/odvětví, ve kterém podniká a pohybuje se na trhu samotný podnik, tedy příjemce profitující z finanční podpory (např. projekt samotný by spadal pod Činnosti související se zpracováním dat a hostingem, ale podnik, který obdržel finanční podporu, podniká v některém z energetických odvětví – vyplněným odvětvím tedy bude např. Přenos elektřiny).

REVIZE_nařízení_EK_č_1893_2006_20-12-2006.pdf, (214,15 kB)

Tímto vás tedy žádáme o součinnost při sběru potřebných dat a prosíme o zaslání výše uvedených údajů o vašem projektu ve formě vyplnění přiloženého formuláře Sběr_dat_o_státní_podpoře_VaVaI_za_rok_2014.docx, soubor typu docx, (23,51 kB), a to do 15. ledna 2015 (platí pro průběžné finanční zprávy 2014), nejpozději však do 31. ledna 2015 spolu se závěrečnou finanční zprávou za rok 2014.

Kontakt:

Ing. Jitka Sigmundová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor podpory vysokých škol a výzkumu
Karmelitská 7
118 12 Praha 1 - Malá Strana
E-mail: jitka.sigmundova@msmt.cz
Tel.: +420 234 811 739
Web: http://www.msmt.cz

 

Vloženo: 15. 12. 2014
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět