Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství inovovali studijní programy v rámci projektu ModIn.

Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství inovovali studijní programy v rámci projektu ModIn.
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství je od ledna 2012 řešitelem 3 letého projektu ModIn registrovaného pod číslem CZ.1.07/2.2.00/28.0304.

Pod touto zkratkou se skrývá název Modulární inovace bakalářských a magisterských programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava. Cílem projektu je inovace studijních programů v souladu s požadavky trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky distančního i kombinovaného studia a realizace výuky v cizích jazycích.V rámci řešení byly inovovány 3 studijní programy bakalářského studia a 3 studijní programy navazujícího magisterského studia a byly vytvořeny 4 nové studijní obory v bakalářském a 3 nové obory v navazujícím magisterském studiu, které byly v tomto roce akreditovány. Bylo vytvořeno 41 nových studijních opor inovovaných nosných předmětů studijních programů Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství a Materiálové inženýrství v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Část studijních opor byla přeložena do anglického jazyka. Zanedbatelná v žádném případě není realizace tří semestrů kurzů odborné technické angličtiny, které absolvovalo 94 studentů.

„Nezbytné propojení výuky s aplikační sférou bylo realizováno jednak přednáškami odborníků z praxe v rámci výukového procesu, jednak jejich zapojením do vedení bakalářských a diplomových prací," prozradil vedoucí projektu prof. Jonšta. „Díky projektu mohla být také uskutečněna řada exkurzí studentů ve firmách různého technického zaměření, představující potenciální zaměstnavatele. Významné byly rovněž přednášky v rámci výuky realizované desítkou zahraničních lektorů z výzkumné sféry," doplnil.

Prostřednictvím dotazníkového řízení byli osloveni potenciální zaměstnavatelé cílové skupiny, tedy studentů, s cílem zhodnotit odborné i jazykové znalosti a celkovou flexibilitu studentů v praxi, ale také zmonitorovat případné požadavky na výuku vyplývající ze situace na trhu práce.

Za účelem propojení teorie s trhem práce se do projektu zapojili i partneři z aplikační sféry, jmenovitě Pilsen Steel, s.r.o., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., RT Torax, s.r.o. a Timplant, s.r.o.. Celková dotace projektu činila 15 038 415,62 Kč.

Vloženo: 12. 11. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět