Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 4. 2015!

Výzva k podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko

Výzva k podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko

V návaznosti na podpis Memoranda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), Maďarským vědeckovýzkumným fondem (OTKA), Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky (NCBR), Slovenskou akademií věd (SAV) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (JST) ze dne 23. září 2014 vyhlašují zúčastněné státy výzvu k podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko. Znění výzvy je zveřejněno na internetových stránkách Japonské agentury pro vědu a technologie (JST): www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.htmlRámcové podmínky výzvy k podávání návrhů projektů jsou uvedeny v dokumentu „Joint Call Text for Funding V4-Japan Joint Research Projects".

V návaznosti na zveřejnění zadávací dokumentace výzvy k podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko („Joint Call Text for Funding V4-Japan Joint Research Projects") Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy specifikuje způsobilé náklady českých účastníků projektů a postup pro prokázání jejich způsobilosti.

Souběžně s předložením návrhu projektu sekretariátu výzvy (tzn. Japonské agentuře pro vědu a technologie – JST) koordinátorem konsorcia řešitelů projektu je každý český účastník projektu (výzkumná organizace / podnik) povinen doložit svou způsobilost předložením čestného prohlášení (příloha čestného prohlášení ke stažení zde), a to ve lhůtě stanovené pro podávání návrhů projektů, tzn. nejpozději do dne 10. dubna 2015 do 10:00 (1) v elektronické podobě na adresu elektronické korespondence tereza.cizkova@msmt.cz a (2) v tištěné podobě na adresu:

PhDr. Tereza Čížková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje – 31
Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá Strana

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte PhDr. Terezu Čížkovou na adrese její elektronické korespondence tereza.cizkova@msmt.cz nebo telefonním čísle +420 234 811 360.

 

Vloženo: 27. 1. 2015
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět