Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Rekvalifikace v Centru celoživotního vzdělávání VŠB-TUO přináší nová zaměstnání

Centrum celoživotního vzdělávání vzniklo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) v roce 1991. Po celou dobu své existence pořádá počítačové kurzy pro úřady práce i pro veřejnost. Krátkodobé kurzy ročně absolvuje více než tisíc účastníků. Dlouhodobé rekvalifikační kurzy mají ročně téměř stovku absolventů, o které je na trhu práce stále větší zájem. Práci nacházejí především ve velkých IT firmách.

„Téměř všichni absolventi rekvalifikačních kurzů získávají práci jako správci sítě nebo programátoři. Zájem o ně projevují i velké firmy, za všechny mohu jmenovat Tieto Czech, kde pracuje na sto padesát našich absolventů. Například za posledních šest měsíců získalo práci čtyřicet absolventů, z toho většina ve firmách Tieto Czech a Okin BPS. Pět absolventů letos přijala firma IBM v Brně. Domnívám se, že k získání dobrého zaměstnání jim pomáhá certifikát MCP 70 – 411 (Administering Windows Server 2012), který téměř všichni absolventi skládají v akreditovaných testovacích firmách. Tento mezinárodně uznávaný certifikát firmy Microsoft je v oboru ceněný často stejně jako vysokoškolský diplom. Na trhu práce není pravděpodobně žádný dlouhodobě nezaměstnaný držitel certifikátu MCP, pokud má alespoň průměrnou znalost angličtiny. Certifikát v očích personalistů do jisté míry kompenzuje nedostatek praxe," říká vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Petr Červenka.

Ke všem kurzům jsou vydávána vlastní skripta a téměř ke všem byly vyrobeny videokurzy, takže je lze studovat i distančně. „Za kvalitu našich kurzů poskytujeme záruku. Pokud by absolvent nabyl dojmu, že látku dostatečně nezvládl, může kurz absolvovat do roka bezplatně ještě jednou," doplňuje Petr Červenka.

Rekvalifikační kurz Správa sítí trvá pět měsíců, obsahem je správa sítě MS Windows Server, Linux a konfigurace sítí Cisco. Výuka je každý druhý den v čase 8:00-14:30. Zájemci musí složit vstupní testy, příprava na ně obvykle trvá jeden až dva měsíce. Zájem veřejnosti je i o rekvalifikační kurz Programování, který trvá dva měsíce. Obsahem je programování v jazycích Visual Basic a C# (včetně objektově orientovaného programování), databáze MS Access, tvorba www stránek (tagy, kaskádové styly, Java Script, PHP a MySQL). Navíc je tento kurz vhodný jako příprava pro vysokoškolské studium informatiky. V průměru pět absolventů informatika natolik zaujme, že se rozhodnou po kurzu nastoupit na vysokou školu. Kurz je vhodný také pro ty, kteří přerušili první ročník studia informatiky. Když se po kurzu do školy vrátí, jsou již lépe připraveni a náročné studium zvládnou.

Výukou zájem o účastníky nekončí. Závěr kurzu navštěvují personalisté firem Tieto Czech a Okin BPS, u kterých mají absolventi možnost složit vstupní testy. Pravidelný kontakt je také s personalisty IBM v Brně. Absolventům kurzů pomáhají pracovníci Centra celoživotního vzdělávání s životopisy, zájemci si mohou zkusit fiktivní přijímací pohovor se zkušeným personalistou-psychologem. Pro účastníky s nedostatečnou angličtinou pořádají intenzivní konverzační kurzy v délce 60 hodin.

Centrum celoživotního vzdělávání se dále zaměřuje na kurzy pro zaměstnance škol všech stupňů (téměř deset tisíc absolventů v posledních dvanácti letech). Další významnou skupinou kurzů jsou kurzy pro seniory. V současnosti probíhá již 37. běh s rozsahem 35 vyučovacích hodin. Velký zájem je i o kurzy pořádané pro ženy na mateřské dovolené.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 5. 2. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět