Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 26. 3. 2015!

Obhajoby SVOČ 2015

Informace k obhajobám SVOČ 2015 na FBI
  • Termín obhajoby SVOČ 2015 je 9.4.2015 od 9.00hod na LA56.
  • Práce se odevzdávají nejpozději 14 dnů před konáním obhajoby SVOČ, ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické formě (soubor ve formátu pdf) dle pokynů uvedených ve směrnici.
  • Den před obhajobou odevzdat prezentaci viz směrnice děkana a vyhlášení SVOČ 2015.
Vloženo: 23. 2. 2015
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Zpět