Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2015

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2015

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (dále jen NÚJH) vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži uveřejňujeme tématické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Tématické okruhy
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2015 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních dvaceti dvou let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.

 • Sociální a zdravotní politika státu: proměny, kontexty, perspektivy a kontinuita
 • Problémy současného vysokoškolského vzdělání v České republice
 • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů
 • Lidská práva, svoboda a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci
 • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy - jejich vliv na vývoj společnosti
 • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality - strategie jejich řešení
 • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
 • Význam neziskového sektoru pro udržování sociální soudržnosti a jeho vliv na růst konkurenceschopnosti ekonomiky
 • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů

 Podmínky soutěže

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

Požadavky na úroveň studie:

 • Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení "strategické literatury".
 • Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.

 Přihláška žadatele musí obsahovat:

 • návrh zvoleného tématu
 • popis přístupu k jeho řešení
 • strukturu a rozsah studie
 • datum jejího odevzdání
 • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
 • seznam publikovaných prací
 • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
 • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

Přihlášky posuzuje rada NúJH, podle potřeby i za účasti žadatele.

Termín zaslání přihlášek je do 30.4.2015

Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, faxem nebo doručit osobně na adresu:
Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových"
(Národohospodářský ústav)
Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

Bližší informace podá PhDr. Dagmar Rýdlová, tajemnice Nadání
tel: 224 947 686224 947 691

internet: www.hlavkovanadace.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 2. 3. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět