Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Projekt Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT) ukončen

Projekt Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT) ukončen
K poslednímu dni loňského roku ukončil čtyřletou, tzv. Start-up etapu, projekt Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT). Tento projekt s rozpočtem cca 295 mil. Kč získala, a k 1. lednu 2011 jeho řešení zahájila, Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s partnerem - Ústavem geoniky AV ČR.

V rámci České republiky se jedná o unikátní pracoviště se špičkovým personálním a technickým zázemím, které mělo za cíl naplňovat závěry poslední zelené knihy EU o maximální soběstačnosti zemí EU v oblasti těžby a zpracování surovin.

Výsledky výzkumu dvou úzce propojených programů při řešení zadaného cíle permanentně zohledňují tři základní pilíře „udržitelného rozvoje": ekonomický, environmentální a sociální. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací pak bylo možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházejících od uživatelů z hospodářské a aplikační sféry.

Mezi výrazné úspěchy projektu, kromě kvalitních VaV výstupů jednotlivých řešitelských týmů, patří získání řady českých, ale i zahraničních výzkumných projektů. Nejvýznamnějším úspěchem bylo získání projektu TA ČR „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem Centra s rozpočtem cca 225 mil. Kč je vytvořit sdružení významných výzkumných kapacit Hornicko-geologické fakulty VŠB - TU Ostrava a České geologické služby (ČGS) Praha, které v úzkém propojení s aplikační sférou reprezentovanou vývojovými projekčními a těžebními podniky budou realizovat základní cíle definované v Surovinové politice ČR.

Veškeré cíle, výstupy a milníky projektu ICT byly splněny a projekt tímto úspěšně ukončen.

Nejen tyto vynikající výsledky celého řešitelského kolektivu ICT, ale také čitelná a realisticky podaná strategie výzkumu na další roky otevřely cestu k získání provozních prostředků na následnou pětiletou etapu tzv. udržitelnosti. V rámci projektu Národního program udržitelnosti (NPU I) získal realizační tým ICT projekt a tím také finanční zdroje na cca 41 % uznatelných provozních nákladů.

Vloženo: 6. 1. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět