Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2015!

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašuje ve spolupráci se společností BULL s.r.o. a Atos IT Solutions and Services, s.r.o. soutěž o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy, jejímž cílem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a počítačových věd.

Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Kritéria účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jsou občany české národnosti a musí být ve věku do 30 let
  • mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a jsou držiteli vysokoškolského tutulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr. nebo PharmDr., Ph.D.
  • jsou zapsáni do doktorského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do projektu udělování Ceny Josepha Gouriera za počítačové vědy
  • nebo již svou doktrorandskou disertační práci obhájili, a to někdy v období po 1. lednu 2015
  • v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost BULL, s.r.o. a Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ani pro žádnou její dceřinou společnost či pobočku
  • mají přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodním časopise anebo jim tam již alespoň jeden vědecký článek vyšel

Finanční dotace na Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy 2015

v Roce 2015 budou uděleny tři ceny.

1. cena: 50 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
2. cena: 30 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
3. cena: 20 000,- Kč

Finanční obnosy na Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy věnuje společnost Bull s.r.o. a stipendia na stáž poskytuje Francouzské velvyslanectví v České republice. Tato stáž se musí uskutečnit v některé z francouzských výzkumných laboratoří, a to nejdéle do konce roku 2016, přičemž výběr vědeckého pracoviště, v němž student stáž uskuteční, plně záleží na něm.

 Více informaci v přiloženém dokumentu.

Přihlášky nejpozději do 30. 4. 2015

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Lukáš Kubáč

Řízení vědy a výzkumu
Přeshraniční spolupráce

VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
Odd. 9320, místnost A330
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: +420 59 699 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

 

Vloženo: 23. 3. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět