Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Výsledky Soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2014

Výsledky Soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2014
13.3.2015 proběhlo na půdě VŠB-TUO vyhodnocení Soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2014. Autorům vítězných prací byl předán diplom na slavnostní Vědecké radě dne 26.3.2015.

Letos se uskutečnil již třetí ročník Soutěže o nejlepší disertační práci, která proběhla na univerzitách sdružených v rámci konsorcia PROGRES 3. Finálového kola soutěže, které proběhlo 13. 03. 2015 na VŠB-TUO, se zúčastnilo celkem 23 disertačních prací obhájených v roce 2014 ze 7 univerzit Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a ze Slezského a Opolského vojvodství. Práce byly posuzovány 18 profesory ve 4 kategoriích a to:

1. Ekonomie a finance
2. Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí
3. Informační technologie
4. Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum

Práce, které se umístily na prvních místech v jednotlivých kategoriích, byly k určení celkového pořadí následně hodnoceny finálovou komisí, jejíž členy byli předsedové výše uvedených kategorií a prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.. Autorům vítězných prací náleží finanční odměna podle celkového umístnění prací: 1. místo 20.000,- Kč, 2. místo 15.000,- Kč, 3. místo 10.000,- Kč a za 4. místo 5.000,-Kč.

Komise se usnesla na tomto celkovém umístění:

1. místo

Ing. Libor Trško, PhD. ze Žilinské univerzity v Žilině za práci z oblasti Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum - Gigacycle fatigue properties of materials with nanostructured surface obtained by severe shot peening

2. místo

Ing. Stanislav Böhm, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za práci z oblasti Informační technologie - Unifying framework for devolopmnet of message-passing applications

3. místo

Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za práci z oblasti Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí - Možnosti využití pyrolýzního procesu v oblasti zpracování vybraných druhů materiálů na jednotce Pyromatic

4. místo

Ing. František Zapletal, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za práci z oblasti Ekonomie a finance - Návrh a ověření optimalizačního ekonomicko-ekologického modelu hutního podniku za podmínek neurčitosti.

 

Dílčí umístění v jednotlivých kategoriích:

Autoři prací umístěních v rámci kategorie na 2. a 3. místě obdrží finanční odměnu 3.000,- Kč

Ekonomie a finance

1. místo

František Zapletal (VŠB-TUO) - Návrh a ověření optimalizačního ekonomicko-ekologického modelu hutního podniku za podmínek neurčitosti

2. místo

Karolina Mucha-Kuś (University of Economics in Katowice) - Competition on the electricity balancing market

3. místo

Michal Stoklasa (Slezská univerzita v Opavě) - Využití regionálního značení produktů pohledem cross-kulturního marketingu

Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí

1. místo

Veronika Sassmanová (VŠB-TUO) - Možnosti využití pyrolýzního procesu v oblasti zpracování vybraných druhů materiálů na jednotce Pyromatic

2. místo

Wojciech Adamczyk (Silesian University of Technology) - Modeling of the Oxy-fuel Combustion Process within the Circulating Fluidized Bed

3. místo

Lucyna Czarnowska (Silesian University of Technology) - Thermo-ecological cost of selected products with emphasis on external environmental costs

Informační technologie

1. místo

Stanislav Böhm (VŠB-TUO) - Unifying framework for development of message-passing applications

2. místo

Tomasz Jach (University of Silesia in Katowice) - Optimisation of inference in decision support systems with incomplete knowledge

3. místo

Milan Frátrik (University of Žilina) - Modeling of massive memristive networks

Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum

1. místo

Libor Trško (University of Žilina) - Gigacycle fatigue properties of materials with nanostructured surface obtained by severe shot peening

2. místo

Lukáš Halagačka (VŠB-TUO) - Theoretical and experimental study of novel integrated magnetoplasmonic nanostructures

3. místo

Mateusz Dulski (University of Silesia in Katowice) - The study of physicochemical properties of rare Ca-rich minerals with Cl and F ions inside structural cages

 

 

 

 

Vloženo: 26. 3. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět