Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 18. 12. 2015!

Projekt: Spolupráce se zahraničím v rámci programu Baltic University

Projekt: Spolupráce se zahraničím v rámci programu Baltic University
Hlavním cílem projektu bylo posílení spolupráce v rámci Baltské university (BUP) a účast našich studentů a pedagogů na akcích organizovaných sekretariátem programu.

Baltská univerzita je v současnosti síť cca 220 vysokých škol ze 14 zemí, které patří k úmoří Baltského moře. Spolupráce VŠB-TU v programu Baltské univerzity oficiálně začala v roce 2007, kdy zde vzniklo národní programové centrum. Hlavní náplní programu byla od počátku výuka, zaměřená na otázky udržitelného rozvoje, tedy ochranu ŽP, rozvoj měst, společnosti a podpora demokracie. V posledních letech kromě výuky posiluje i výzkumná spolupráce a snaha o společné projekty. V roce 2014 se konala již 4. rektorská konference, která je nejvyšším orgánem BUP a určuje další směřování programu. VŠB - TU na této konferenci reprezentoval prorektor pro studium prof. ing. Petr Noskievič, CSc. a ředitelka národního programového centra RNDr. Alena Labodová, PhD. Významnou změnou v programu BUP je větší důraz na práci se studenty doktorského studia. V rámci rektorské konference byly uděleny historicky první ceny BUP za doktorské práce a tato soutěž se bude opakovat každý rok pro práce ukončené v předchozím kalendářním roce. Rovněž se rozšířila nabídka studentských konferencí o vědeckou konferenci pro PhD studenty spojenou s prezentací tezí a diskusí k nim. V roce 2014 se bohužel nepodařilo zajistit účast vhodného PhD studenta na této konferenci. Účastníci studentských i učitelských konferencí aktivně vystoupili s příspěvky o situaci v ČR v projednávaných okruzích. V průběhu roku byla využívána webová stránka Programového centra (http://balticuniv.vsb.cz), což umožňuje informovat o aktivitách BUP větší okruh studentů.

Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu

  1. účast ředitelky programového centra na přípravné plánovací konferenci BUP a koordinační schůzce ředitelů center Uppsala, Švédsko, 31.3. - 2.4.2014
  2. účast dvou studentek prezenčního magisterského studia na studentské konferenci "Green Economy and Greening the University. Students in Action" Rogow, Polsko, 23. 27.4.2014
  3. účast ředitelky centra na koordinační schůzce ředitelů center, Kustavi, Finsko, 15.-17.6.2014
  4. účast jedné studentky na SAIL for students (intensivní výukový kurz na plachetnici) Baltské moře, 18.8.-1.9.2014
  5. 4.rektorská konference BUP - universitu representoval prorektor prof. Petr Noskievič a ředitelka programového centra Visby, Švédsko, 22.-24.10.2014
  6. účast tří studentek doktorského studia na učitelské konferenci "Education for Sustainability" Rogow, POlsko, 27.-30.10.2014
  7. účast dvou pedagogů na konferenci "Working and Learning Together" Jurmala, Lotyšsko, 12.-14.12.2014

Řešitelem projektu byla RNDr. Alena Labodová, PhD., ředitelka Programového centra BUP ČR a spoluřešitelem Ing. Jana Kodymová, PhD.

 

 

Vloženo: 10. 4. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět