Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 5. 2015!

Jarní Mineralogické setkání na VŠB-TUO

Jarní Mineralogické setkání na VŠB-TUO
Mineralogické setkání se konalo v sobotu 11. dubna 2015 v prostorách Auly VŠB-TUO.

V sobotu 11. dubna 2015 ožily prostory Auly Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava stovkami návštěvníků a desítkami vystavovatelů tradiční akce - Mineralogického setkání.

Prodejní výstava přírodnin, fosilií a šperků, kterou pořádala Hornicko-geologická fakulta, opět přilákala i přes nádherné počasí, které vybízelo spíše k výletům do přírody, téměř 1300 obdivovatelů krás nerostné říše. Vystavovatelé z Čech, Moravy, Slovenska a Polska očekávání účastníků akce určitě nezklamali.

Na 223 m2 ploch byly k vidění nejen nádherné ukázky minerálů a zkamenělin, ale rovněž současná i historická odborná literatura a řada dalších předmětů, které se váží ke geologii a hornictví. Také nabídka výrobků z přírodnin, především autorských šperků, byla jako vždy velkým lákadlem a bylo z čeho vybírat.

Po celou dobu trvání Mineralogického setkání byly zájemcům mimořádně v sobotu a zdarma zpřístupněny sbírky Geologického pavilonu prof. F. Pošepného, které se nacházejí hned vedle budovy Auly.

Zdá se, že i tato letošní jarní akce splnila svůj cíl, a to umožnit setkání lidí, kteří mají rádi neživou přírodu a snaží se ji nejen využít, ale také poznat a pochopit. Setkání oslovuje všechny věkové kategorie. Přicházejí zde celé rodiny, potkávají se zde dávní spolužáci, kamarádi, bývalí spolupracovníci či současní studenti a kolegové z práce. Tak snad tomu bude stejně i na tom dalším, tentokrát podzimním Mineralogickém setkání, které se připravuje na 17. října 2015.

Bližší informace a fotografie k Mineralogickému setkání můžete nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu

Součástí mineralogického setkání byl také Den otevřených dveří na HGF VŠB-TUO. Návštěvníci se mohli seznámit se studijními obory, které jsou nabízeny pro akademický rok 2015/2016. Mohli si prohlédnout jednotlivé aktivity na sedmi institutech, ale také si vyrobit vlastní placku např. s logem fakulty.

Ing. Martina Polášková

Vloženo: 17. 4. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Zpět