Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2015!

Fulbrightovo stipendium pro post-gradualni studium v USA

Fulbrightovo stipendium pro post-gradualni studium v USA
Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA.

Fulbrightovo stipendium pro post-graduální studium v USA bylo vypsáno na akademický rok 2016-17, uzávěrka přihlášek je 1. září 2015 (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko).

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  • výzkumný pobyt (visiting research): práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia,
  • studijní pobyt (non-degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education.

Základní předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

  • České občanství.
  • Trvalý pobyt v České republice.
  • Velmi dobrá znalost angličtiny.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: semancova@fulbright.cz

Více informací včetně online příhlášky a instrukcím k přihlášce naleznete na http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

 

 

 

Vloženo: 20. 4. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět