Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Práce studentů Uměleckého slévárenství vystaveny v galerii univerzity

Od 5. května 2015 představuje galerie VŠB - Technické univerzity Ostrava práce studentů bakalářského studijního oboru Umělecké slévárenství. Tento republikově zcela unikátní obor lze studovat na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Svá díla a výtvarné práce vystavuje dvacítka studentů.

„Své výtvory – kresby, sádrové i finální umělecké odlitky z bronzu, slitin a jiných materiálů představují studenti bakalářského studia z posledních dvou let. Kresby nejsou návrhy k výrobě uměleckých odlitků, ale studijní kresby figury, perspektivy a jiných motivů. Věřím, že návštěvníky výstavy zaujme rozmanitost přístupů i zpracování různých témat. Tento obor je zcela unikátní a není omezen pouze na teorii. Proto zde v rámci výuky vznikají i mnohdy velmi kvalitní umělecká díla," říká o výstavě Alžběta Dirnerová z FMMI.

Katedra slévárenství byla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství založena před více než 50 lety, v období prudkého rozvoje hutnictví a strojírenství, jako samostatné pracoviště pro výchovu vysokoškolsky vzdělaných slévárenských odborníků. Katedra se profilovala metalurgickým přístupem k řešení problémů výroby odlitků a navázala tak na dlouhodobé tradice přípravy báňských a hutních odborníků, které sahají do doby Báňské akademie v Příbrami (1849).

Výuka slévárenství byla začleněna do studijního programu metalurgického inženýrství a probíhala v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studiu. Do výuky byly kromě přírodovědného základu oboru a jazykové přípravy zahrnuty všechny teoretické i praktické slévárenské předměty (teorie slévárenských pochodů, formovací materiály, metalurgie a technologie slitin na odlitky, zařízení sléváren, expertíza vad odlitků a jiné).

Od roku 1994 probíhá na katedře i výuka studentů bakalářského studijního programu Umělecké slévárenství. Studenti v něm absolvují přednášky a cvičení zaměřené na základy přírodních věd, slévárenské předměty a umělecké znalosti a dovednosti.

Zaměstnanci katedry se kromě výuky zabývají vědecko-výzkumnou činností v rámci různých domácích a mezinárodních projektů a úzce spolupracují s jinými školami, výzkumnými pracovišti a se slévárnami. Do této činnosti se zapojují i studenti tříletého doktorského studia. K tomu slouží laboratoře pro zkoumání formovacích materiálů, chování kovů za vysokých teplot a součástí katedry je slévárenská dílna s modelárnou, formovnou a tavicími pecemi.

V každém ročníku bakalářského studia Uměleckého slévárenství studuje osm studentů.

Výstava prací studentů oboru Umělecké slévárenství potrvá do 29. května 2015. Vstup do galerie je zdarma.

 

Vloženo: 6. 5. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět