Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2015!

Discowery Award 2014

Discowery Award 2014
Společnost Novartis s.r.o. vyhlásila již 4. ročník Discovery Award 2014.

Tato výroční cena je udělováná mladým vědcům do 40 let v oblasti medicíny a farmacie, kteří svým inovativním přístupem přispěli k rozvoji těchto vědních oborů v České republice. Hodnotit se budou inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2014. Soutěžit mohou ty fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části, více než 50% na území České republiky či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky. Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže.

Soutěž je vyhlášena pro obor Biomedicína s důrazem na následující oblasti:

  1. Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy vč. prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení
  2. Základní výzkum v oblasti biomedicíny

Kritéria hodnocení

a) Originalita
b) Aplikovatelnost
c) Společenský přínos
d) Potenciální ekonomický dopad

 

Společnost Novartis vyhlašuje 2 ceny pro rok 2014 v celkové výši 200 000 Kč. Maximální částka pro udělení ceny je 100 000Kč. Společnost Novartis v dalších letech upřesní výši dotace pro daný kalendářní rok. Přihlašování do soutěže je elektronické prostřednictvím internetové aplikace na http://discoveryaward.eu/prihlaska.php.

Součástí přihlášky musí být čestné prohlášení o zdroji financování inovativního počinu, který je přihlašován do soutěže. 

Uzávěrka pro přihlášení prací do soutěže prostřednictvím elektronických přihlášek je do 15. 6. 2015, 24:00 hod. 

 

 

Vloženo: 18. 5. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět