Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

OSTRAVSKÁ KATEDRA ENERGETIKY OTEVÍRÁ NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM JEN PRO PRAKTIKY

Nový studijní program Energetika s oborem Energetika 21. století, který připravila katedra energetiky Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, je určen jen pro lidi z praxe, kteří jeho studiem mohou získat bakalářský nebo inženýrský titul. Bakalářskou formu začnou první zájemci studovat letos na podzim.

Studijní program je reakcí katedry energetiky na predikci hrozby nedostatku energetiků v průmyslových firmách, neboť současná silná generace se postupně dostává do důchodového věku. Je jedním z příspěvků k letošnímu Roku technického vzdělávání i 60. výročí založení katedry.

„Nový obor je určen výhradně pro uchazeče z praxe, kteří například nedostali šanci studovat, nebo po střední škole nevěděli, který obor by jim byl blízký. Je koncipován pro středoškolsky vzdělané lidi, kteří pracují v průmyslových podnicích zabývajících se energetikou. Po tříletém studiu se absolvent stane bakalářem energetikem, pro získání inženýrského titulu muže pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem," vysvětlil proděkan pro bakalářské a magisterské studium fakulty strojní prof. Ing. Radek Čada, CSc.

Nápad na jeho založení vznikl jako reakce na požadavky firem, s nimiž katedra spolupracuje. Jednou z nich je i Veolia Energie ČR (dříve Dalkia). „Otevření nového oboru Energetika 21. století vítám, jelikož kvalifikovaných odborníků energetiků není nikdy dostatek. Jsem připravena rozvíjet naši spolupráci s katedrou a věřím, že nový program nepochybně přispěje ke zvýšení kvalifikace a odbornosti nejen našich zaměstnanců," prohlásila Mgr. Martina Laimarová, ředitelka pro lidské zdroje společnosti Veolia Energie ČR. Technická univerzita v Ostravě přitom v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců spolupracuje s Veolií dlouhodobě. Například jen v roce 2013 absolvovalo 42 zaměstnanců firmy dvousemestrální kurz v oboru energetických strojů, který katedra pořádala.

Nově vystavěný studijní program je unikátní tím, že se tentokráte nejedná pouze o upravený studijní program určený původně pro denní studium. Je koncipován speciálně pro kombinované studium a s přihlédnutím k tomu, že praktici už se v problematice orientují. Není proto nutné je zatěžovat širšími základními informacemi. Podle vedoucí katedry energetiky prof. Ing. Dagmar Juchelkové, PhD. navíc větší zacílení vysokých škol na lidi z praxe pomůže v době demografického zlomu udržet kvalitu studentů. „Dnes je poměrně malý výběr ze studentů, protože vysokých škol je hodně a počty absolventů středních škol klesají. Aby vysoké školy naplnily stavy, často nabírají i studenty, kteří nemají ani patřičný zájem o obor, ani dostatečný potenciál. Kolikrát jdou na techniku jen proto, že přijímací kritéria nejsou dost přísná. Kdežto lidé z praxe už vědí, co chtějí v životě dělat a co je baví. A když už ten čas studiu věnují, chtějí ho strávit užitečně, ne ho promrhat. Nechodí na přednášky, aby během nich koukali do notebooku na videa, nebo pokecali s kamarády. Potřebují načerpat co nejvíce informací a ty pak co nejlépe využít v práci. Proto jsem přesvědčena, že chceme-li zachovat kvalitu, musíme dát daleko větší prostor pro studium lidem z praxe," vysvětlila Dagmar Juchelková, první žena, která v České republice vede na univerzitě katedru energetiky.

Přijímací řízení na nový obor Energetika 21. století se konalo v dubnu. Přihlásilo se na padesát uchazečů, přičemž pro letošní rok jich může fakulta přijmout maximálně třicet. Jedním z těch, kteří ho začnou na podzim studovat, je i Jan Kuzma, technik pro systémy vytápění ve firmě Romotop. „Abych mohl našim klientům do jejich rodinných domů navrhovat opravdu optimální systémy vytápění, potřebuji znát novinky, dovědět se více o nových technologiích, například o využívání biomasy, nebo o systémech solárních kolektorů," objasnil Jan Kuzma, proč mu stojí zato investovat čas do studia. Zároveň chce zvýšit svou cenu na trhu práce. Věří, že jeho znalosti ocení i jeho současný zaměstnavatel. „Není přece vyloučenou, že se naše firma vedle rodinných domů nezačne věnovat i průmyslovému vytápění. A pak se budou moje znalosti určitě hodit," prohlásil Jan Kuzma.

Vloženo: 18. 5. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět