Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Výsledky soutěže o tři nejlepší studentské postery - NanoOstrava 2015

Výsledky soutěže o tři nejlepší studentské postery - NanoOstrava 2015
Výsledky soutěže o tři nejlepší studentské postery z konference NanoOstrava 2015 - 4th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting.

Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava pořádalo ve dnech 18. – 21. 5. 2015 čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference NanoOstrava 2015, jež byla opět místem pro setkání a rozhovory mezi vědci, studenty a zástupci firem se zájmem o rozvoj v oblastech nanomateriálů a nanotechnologií. Konference byla zaměřena na nejnovější pokroky a výsledky výzkumu týkající se nanomateriálů pro medicínu, pokročilých nanomateriálů, nanomateriálů pro elektronická zařízení, nanokompozitů či nanouhlíkatých materiálů.

Dne 20. května 2015 proběhla v rámci konsorcia PROGRES 3 soutěž o tři nejlepší studentské postery. Na třetím místě se umístil Bc. Pavel Beránek z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s posterem na téma „Phase separation of semiflexiblediblock copolymer melt: insight from mesoscale modelling". Druhé místo obsadila Gunta Kunakova z Lotyšska (University of Latvia, Institute of Chemical Physics) s posterem na téma „Characteristics of the Bi2S3 nanowire surface promoted properties". Vítězné první místo patřilo Ing. Martě Natšinové z Centra nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava za poster na téma „Phytosynthesis of gold nanoparticles using medicinal plants". Tito studenti obdrželi věcné a finanční ceny.

 

Vloženo: 29. 5. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět