Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 6. 2017!

Ještě je čas podat si přihlášku na vysokou školu: VŠB-TUO vypsala 2. kolo přijímacího řízení!

Ještě je čas podat si přihlášku na vysokou školu: VŠB-TUO vypsala 2. kolo přijímacího řízení!
Pro letošní maturanty, kteří ještě stále váhají, kam si podat přihlášku na vysokou školu, případně pro ty, kterým přijímací zkoušky na vysokou školu nevyšly podle jejich představ, nabízí VŠB-TUO studium nového celouniverzitního oboru Aplikované vědy a technologie. Podat si přihlášku lze do 30. června 2015.

Fakulty současně vypsaly druhá kola přijímacích řízení pro studium v akademickém roce 2015/2016. Pro získání vzdělání v perspektivních studijních oborech se mohou zájemci o studium rozhodnout ještě v průběhu prázdnin.

Tuzemský trh práce trpí dlouhodobým nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Tento paradox ještě podtrhuje fakt, že průměrné nástupní mzdy absolventů technických oborů výrazně převyšují mzdy jejich humanitně profilovaných kolegů, kteří navíc jen obtížně shánějí zaměstnání.

VŠB-TUO pružně reaguje na technologický pokrok a otevírá nový akreditovaný studijní obor Aplikované vědy a technologie. „Tento obor je v České republice zcela unikátní. Je určen studentům, kteří hledají široký teoretický a přírodovědný základ pro studium technických oborů. Osvojí si v něm znalosti matematiky, fyziky a chemie, a tím si rozšíří možnosti své budoucí specializace a uplatnění. Z tohoto bakalářského oboru mohou studenti pokračovat třeba studiem nově připravovaného oboru zaměřeného na superpočítání, který univerzita připravuje pro příští rok," říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. Přijímací řízení na Aplikované vědy a technologie probíhá do 30. června.

Také na fakulty VŠB-TUO si lze stále podat přihlášku. Fakulta elektrotechniky a informatiky i Fakulta stavební přijímají přihlášky do bakalářských oborů do 15. července. Fakulta bezpečnostního inženýrství uzavírá druhé kolo přijímacích řízení 13. července, Hornicko-geologická fakulta a Fakulta strojní 31. července, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství pak 10. srpna. Na Ekonomickou fakultu se lze přihlásit až do 25. srpna.

Konkrétní obory, pro které jsou druhá kola vypsána, termíny a podrobné podmínky pro podání přihlášek, naleznete na webových stránkách příslušných fakult nebo zjistíte přímo u pracovnic studijních oddělení - tel. 597 321 111 (spojovatelka).

Studium probíhá převážně v areálu kampusu VŠB-TUO, který patří mezi největší ve střední Evropě. Kromě výuky nabízí ubytování, stravování, sportovní a kulturní vyžití a řadu dalších služeb.

 

Vloženo: 9. 6. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět