Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Cena Josepha Fouriera pro nejlepšího studenta výpočetních věd byla již podruhé v řadě udělena mladému vědci z Ostravy

Cena Josepha Fouriera pro nejlepšího studenta výpočetních věd byla již podruhé v řadě udělena mladému vědci z Ostravy
Student Michal Merta z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO obdržel ve čtvrtek 18. června 2015 Cenu Josepha Fouriera pro nejlepšího studenta doktorského studia v oblasti informatiky a výpočetních věd. Oceněný student, který je současně vědeckým pracovníkem Národního superpočítačového centra IT4Innovations, tak navázal na úspěch svého kolegy Václava Haply z loňského roku.

Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy, ale také farmacii, lékařství a chemii, uděluje mladým českým vědcům Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL, Sanofi a Solvay ČR. Oceněni jsou vždy tři studenti v každé kategorii. Odborná komise posuzuje kvalitu jejich výzkumných prací, které musí kandidáti následně představit také během ústní prezentace.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách Buquoyského paláce v Praze a proběhl za účasti čestného hosta pana profesora Jeana-Marie Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, a J.E. velvyslance Francie v České republice pana Jeana-Pierra Asvazadouriana.

Všichni ocenění studenti získali od partnerských společností cenu v podobě šeku
na 50, 30 a 20 tisíc korun a dva nejlepší z každé kategorie pak navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice studijní stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru.

Oceněný Michal Merta pochází z Ostravy. Studium na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si vybral proto, že ho zaujala možnost studovat aplikovanou matematiku v kombinaci s informatikou v rámci oboru Výpočetní matematika na Katedře aplikované matematiky. Během doktorského studia toto spojení využívá a dále prohlubuje díky práci v  superpočítačovém centru IT4Innovations.

Za co Vám byla cena Josepha Fouriera udělena a jaký má pro Vás význam?

Udělení Ceny Josepha Fouriera považuji za ocenění dlouhodobé práce celého týmu lidí, kteří se na Katedře aplikované matematiky a v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations zabývají metodou hraničních prvků a její paralelizací. S kolegou Janem Zapletalem a s mým vedoucím Daliborem Lukášem se věnujeme vývoji efektivních paralelních řešičů založených na metodě hraničních prvků, které umožní řešení rozsáhlých inženýrských úloh, např. z oblasti modelování šíření zvuku. Velmi nám v tom pomáhá superpočítačová infrastruktura IT4Innovations, kterou během vývoje hojně využíváme.

Už víte, jak využijete výzkumnou stáž ve Francii?

Měsíční stáž ve Francii bych rád využil k navázání hlubší spolupráce s tamními špičkovými výzkumnými středisky.

Bude to Váš první pobyt v zahraničí nebo jste již nějakou stáž během studia na VŠB-TUO absolvoval?

V průběhu studia jsem měl možnost studovat na Technické univerzitě Mnichov
a v superpočítačovém centru EPCC v Edinburghu. Mimo toho jsem se zúčastnil mnoha sezónních škol zaměřených na high performance computing a spousty významných mezinárodních konferencí. Kromě jiného jsem získal přehled o aktuálním vývoji ve svém oboru a cenné kontakty na zahraniční odborníky.

Můžete prozradit, čím konkrétně se v současné době zabývá?

S kolegy se věnujeme vývoji paralelních řešičů, které umožní využít superpočítač k efektivní simulaci šíření zvuku či elektromagnetického vlnění, vedení tepla nebo při optimalizaci tvaru nejrůznějších součástek.

Spolupracujete ve vývoji s nějakou firmou?

Při studiu jsem se zapojil do spolupráce s firmou Honeywell v rámci projektu Technické agentury České republiky (TAČR), na kterém za VŠB-TUO figuruje jako hlavní řešitel můj školitel Dalibor Lukáš. Podílíme se tak na vývoji systému pro detekci materiálových poruch pomocí ultrazvukových vln. Firmy si uvědomují důležitost počítačových simulací, proto oba věříme, že se nám v budoucnu podaří zapojit i do dalších zajímavých projektů.

Chcete se po dokončení doktorského studia věnovat vědě i nadále?

Po ukončení doktorského studia na VŠB – Technické univerzitě Ostrava bych rád pokračoval ve svém výzkumu v centru IT4Innovations.

A jaké jsou Vaše plány na letní prázdniny?

Chtěl bych se věnovat své disertační práci, abych ji mohl co nejdříve obhájit. Ve volném čase plánuji trochu cestovat po Evropě.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech
v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 19. 6. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět