Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Po letošních absolventech VŠB-TUO je ze strany firem vysoká poptávka

Po letošních absolventech VŠB-TUO je ze strany firem vysoká poptávka
Univerzitu opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

V akademickém roce 2014/2015 svou alma mater opustí na 3 800 úspěšných studentů.

Všichni absolventi VŠB-TUO získávají automaticky a zdarma k diplomu také dvojjazyčný dodatek, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropské unie jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Znalost jazyků je přitom při hledání zaměstnání klíčová.

Že je o absolventy technických oborů v Moravskoslezském kraji zájem ze strany firem, svědčí například příchod významného poskytovatele IT služeb společnosti CGI do Ostravy. „Moravskoslezský kraj má mnoho mladých IT talentů, především z řad absolventů Fakulty elektrotechniky a informatiky, kterým chceme nabídnout možnost kariérního růstu. Do konce letošního roku plánujeme přijmout minimálně 20 lidí, do konce 2016 chceme mít už 50 lidí, říká programový ředitel CGI pro Ostravu Libor Korba. Další firmou, která má velký zájem o absolventy VŠB-TUO je společnost BROSE. „VŠB-TUO vnímáme jako našeho strategického partnera, který se významně podílí a bude dále podílet na našem úspěchu v budoucnu. Jen se skvělými odborníky a v týmové spolupráci můžeme obstát v silné konkurenci, kterou vnímáme v oblasti našeho působení, tedy automotive, dnes a denně, říká Lucie Kačmařová, týmová vedoucí personálního oddělení BROSE.

Z Martina Konečného, absolventa VŠB-TUO, se stal velmi respektovaný manažer bezpečnosti jednoho ze sedmi závodů společnosti Faurecia v České republice, konkrétně v Mladé Boleslavi. „V letošním roce chceme zintenzivnit spolupráci s univerzitami a vysokými školami. Tím hlavním důvodem nejsou chybějící technické dovednosti: firma aktuálně postrádá leadershipové kompetence – jako je schopnost velmi rychle vstřebávat nové informace, rychlá adaptace na měnící se prostředí nebo podmínky, energie a drive věnovat se projektům, dokončovat je, vylepšovat a chuť neustále na sobě pracovat. Všechny tyto atributy nalezneme u mladé generace talentovaných vysokoškoláků," míní Jana Patková, Country Human Resources Director CZ Faurecia.

Absolventy Fakulty strojní VŠB-TUO řadí Klub zaměstnavatelů na třetí místo mezi nejžádanější absolventy technických škol v České republice. Nicméně detailní znalost oboru nestačí, pro adekvátní pracovní uplatnění je nutná i jazyková vybavenost. „Jelikož působíme ve 23 zemích světa, potřebujeme odborníky, kteří plynně komunikují v angličtině. I zde je vidět na absolventech rok od roku posun k lepšímu, zejména pak u těch, kteří najdou odvahu a odcestují v rámci studijních programů někde na semestr do zahraničí," doplňuje Kačmařová.

Vysoké školy technického směru se často potýkají s menším zájmem středoškoláků o studium. Tento zájem může zvýšit perspektiva dobrého zaměstnání, vzrůstající zájem firem o absolventy technicky zaměřených škol, možnost uplatnění v širokém spektru oborů a v neposlední řadě i dobré platové podmínky v budoucím zaměstnání.

Diplomem vztah mezi absolventy a univerzitou nekončí. Absolventům s hledáním zaměstnání nebo navazováním důležitých kontaktů pomáhá absolventská síť ALUMNI, která vznikla v roce 2011 a má téměř 5 000 zaregistrovaných členů.

Pro letošní absolventy 3. ročníku bakalářského studia, 2. ročníku navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia připravilo ALUMNI společně s Kariérním centrem VŠB-TUO soutěž o věcné ceny pod názvem „Byla to dřina, ale mám to v kapse." „V rámci soutěže mají absolventi zachytit příběh své cesty k titulu, trápení s učením, a jak se teď cítí s titulem
v kapse! Absolventi mohou natočit krátký video spot nebo sestavit příběh z fotografií," říká Lucie Holešinská, která má na VŠB-TUO vztahy s absolventy na starosti.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 22. 6. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět