Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Fakulty na VŠB-TUO mohou díky podpoře z OP VaVpI využívat nové vybavení

Fakulty na VŠB-TUO mohou díky podpoře z OP VaVpI využívat nové vybavení
Po roce a půl intenzivní práce se prostory starého Edičního středisko v přízemí budovy K a J proměnily v síť ateliérů a prototypových laboratoří, které budou využívat studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství společně se studenty Fakulty strojní. Tyto prostory a část technologického vybavení byly financovány v rámci projektu „Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů“ podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V rámci projektu proběhla přestavba za účelem modernizace prostor, původně určených pro režijní organizační složku školy (jedná se o bývalé ediční středisko užívané pro reprografické, tiskařské a vazačské práce, a také jako skladovací prostory). Přestavbou vznikla síť ateliérů a prototypových laboratoří, včetně laboratoře stavby modelů technologiemi víceosého CNC obrábění určených pro realizaci výuky spojenou s výzkumem a vývojem.

Vlastní realizace projektu spočívala v kompletní rekonstrukci přízemí pavilonu K a J se změnou vnitřní dispozice, včetně instalace a zprovoznění technologií. Součástí řešení projektu bylo kromě stavebních úprav vedoucích k modernizaci, také nákup technologie určené pro 3D metrologii a bezkontaktní scanování a rovněž nákup víceosého CNC obráběcího centra, použitelného pro prototypovou stavbu realizovanou ve výuce.

Do nově zmodernizovaných a zrekonstruovaných prostorů bylo také přesunuto již existující vybavení, které v nových prostorách nalezlo odpovídající podmínky pro jeho provozování a jeho implementace do výuky. Konkrétně se jedná o vybavení pro stereoskopickou projekci, dále pak vybavení do učeben na počítačovou podporu konstrukce a designu, 3D tiskárny a rovněž vybavení pro prototypovou dílnu. Nově vybudované prostory jsou určené pro studenty, akademické pracovníky a pracovníky VaV Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a Fakulty strojní.

Cílem je, aby studenti bakalářských a magisterských a doktorských studijních programů si zlepšili dovednosti a technickou tvořivost díky projektově pojaté výuce, spojené s výzkumem a vývojem.

Základní parametry projektu Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů:

Celkové předpokládané uznatelné náklady při realizaci tohoto projektu představují částku 14 374 783,67 Kč a jsou hrazeny v rámci Prioritní osy 4 OP VaVpI.

Vloženo: 20. 7. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět