Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2015!

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Delta

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Delta

Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 13. července 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Veřejná soutěž bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Adresy partnerských agentur:
Sichuan Provincial Investment Promotion Bureau
No. 25 Yong Ling Lu
Chengdu 610031
Sichuan

Zhejiang Science and Technology Department
No. 33 Huancheng Xi Lu
Hangzhou 310006
Zhejiang

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology
39 Beijing Dong Lu
Nanjing 210008
Jiangsu

Ministry of Science and Technology (Taiwan)
106, Sec. 2, Heping E. Rd.
Taipei 10622
Taiwan

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 7. 2015 a končí dnem 30. 9. 2015 v níže uvedené hodiny:

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod.Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot" do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc" musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU". Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli "Věc" musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE".

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentacePříloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicantPříloha č. 2 - Letter of IntentPříručka pro uchazeče DELTA, 2. veřejná soutěžVýběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem DELTAVýsledky podporované programem DELTASmlouva o poskytnutí podporyRozhodnutí o poskytnutí podporyVšeobecné podmínkyPříklady prokázání způsobilostiFormulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupné na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

 

Vloženo: 20. 7. 2015
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět