Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 11. 2015!

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) – národní informační den a workshop pro žadatele

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) – národní informační den a workshop pro žadatele
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. září 2015 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC).

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Zároveň budou představeny příklady dobré praxe zahraničních institucí z hlediska strategií pro podporu žadatelů o ERC granty a pro rozvoj a podporu talentů. Jako přednášející vystoupí zástupci zahraničních institucí a ERC, NCP, členové hodnotících panelů, řešitelé ERC grantů. Akce je určena jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí (univerzit, ústavů AV ČR, výzkumných infrastruktur atd.).

Datum: 23. září 2015 od 9:00 hodin
Místo konání: Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206
Registrace: http://geform.tc.cz/infodenerc2015/

Vzhledem k tomu, že byl právě publikován pracovní program ERC pro rok 2016, v rámci nějž byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016 (pro vědce 2-7 let po PhD, uzávěrka 17.11.2015) a 15.10.2015 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2016 (pro vědce, kteří mají 7-12 let po PhD, uzávěrka 2.2.2016) bude na informační den s třítýdenním odstupem navazovat interaktivní workshop pro žadatele o ERC granty v těchto výzvách. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a bude probíhat ve dnech 15. a 16. října 2015. Stěžejním prvkem workshopu bude práce s podpořeným ERC projektem a návazně prezentace jednotlivých projektových záměrů, k nimž žadatelé obdrží zpětnou vazbu. Workshop je kvůli účelnosti omezen na úzkou skupinu cca 20 žadatelů v aktuálních výzvách r. 2016. Podmínkou účasti je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků („early achievements track-record") v anglickém jazyce, vše podle pravidel dokumentace ERC nejpozději do 28. září 2015.

 

 

Vloženo: 30. 7. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět