Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 9. 8. 2019!

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava vyvíjejí monitorovací zařízení zajišťující vyšší bezpečnost hasičů a záchranářů

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava vyvíjejí monitorovací zařízení zajišťující vyšší bezpečnost hasičů a záchranářů
Tým Katedry robotiky Fakulty strojní VŠB-TUO dopracovává koncept systému pro měření a vyhodnocení tepelné expozice, které bývají vystavováni hasiči a členové záchranných týmů. Monitorovací systém určený pro měření, archivaci a on-line vyhodnocování teplot působících na hasiče na trhu dosud chybí.

„Systém SAM – „Safety Ambient Monitor" je primárně určen hasičům, báňským záchranářům a případně speciálním složkám armády," říká profesor Petr Novák z Katedry robotiky Fakulty strojní VŠB-TUO a dodává: „námi navržené monitorovací zařízení dokáže měřit vnější teplotu působící na ochranný oděv, relativní vlhkost a teplotu pod ochranným oděvem a další veličiny, kterým jsou záchranáři při akcích vystaveni. Takové zařízení doposud není na trhu dostupné."

V současné době jsou testovány funkční vzorky tohoto zařízení v několika variantách. Všechny varianty jsou ve velikosti menšího mobilního telefonu a nosí se ve vnitřní náprsní kapse zásahového obleku. Měří vnější (-20 - + 600°C) a vnitřní – tzv. pododěvní (do 50°C) působení tepla na oblek osoby a na její tělo a dále relativní vlhkost. Naměřené hodnoty zařízení bezprostředně vyhodnocuje a akusticky a vibracemi upozorní na dosažení předem nastavených parametrů a jejich kombinací. Změřené hodnoty jsou také ukládány k případné počítačové analýze.

Základní, minimální, a cenově nejdostupnější varianta zařízení je určena jako osobní monitorovací systém a informuje pouze danou osobu, která jej používá. Sofistikovanější varianta je vybavená prostředky pro bezdrátovou komunikaci, které dovolí komunikovat například s čidlem měření tepové frekvence dané osoby, stejně tak i umožňuje komunikovat s velitelem zásahu a informovat ho o aktuálním stavu jednotlivých členů zásahového týmu – včetně upozornění na dosažení limitních hodnot tepelné expozice daného hasiče. Velitel zásahu pak může díky získaným hodnotám rozhodnout o odvolání záchranáře. Velitel zásahu je rovněž informován o detekování volného pádu, případně pohybové neaktivity (ležící, zraněný hasič) a může okamžitě zahájit kroky pro jeho záchranu.

Pro nastavení off-line záznamů o zjištěných událostech (tepelné přetížení, volný pád, pohybová neaktivita atd.) a pro on-line sledování měřených údajů je k zařízení dodáván specializovaný software. Nabíjení zařízení je možné přes standardní mikro USB konektor a lze pro něj využít libovolnou nabíječku pro současné mobilní telefony. Provozní doba je cca 48 hodin. „Za zmínku dále stojí, že ovládání jednotky SAM je bez tlačítka, k aktivaci/deaktivaci dochází automaticky. Její použití tedy nevyžaduje od hasiče žádné úkony," doplňuje profesor Novák.

Na vývoji a testech zařízení se podíleli pracovníci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotního ústavu Ostrava a také Hasičský záchranný sbor ArcelorMittal Ostrava a.s. „V první polovině roku 2015 byla jednotka podrobena celé řadě dalších testů i v zahraničí, byla také prezentována na veletrhu hasičské a záchranářské techniky Interschutz v Hannoveru, který se koná jednou za pět let a je největší akcí svého druhu na světě", říká profesor Novák.

Vývoj výše uvedené technologie je podpořen v rámci projektu „Pre-seed aktivity VŠB-TUO II – Bezpečnost", a to v rámci individuální aktivity – „Systém pro monitorování tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů".

Další informace o jednotce SAM, včetně propagačního videa, lze nalézt na internetových stránkách http://robot.vsb.cz/sam/index.php.

 

Vloženo: 3. 8. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět