Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 10. 2015!

Cena Františka Běhounka 2015 - Vyhlášení výzvy k nominacím

Cena Františka Běhounka 2015 - Vyhlášení výzvy k nominacím
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 4. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:

  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,

  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a

  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Kandidáta může navrhnout česká či zahraniční vysoká škola, český či zahraniční výzkumný ústav či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie. Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat do 31. 8. 2015

Návrhy zasílejte s předstihem na pracoviště Řízení VaV:

Ing. Lukáš Kubáč
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

 Cenu uděluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude jednotlivé nominace posuzovat a hodnotit. Cena se neuděluje ´in memoriam´. Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministryně a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Případné související dotazy budou zodpovězeny Ing. Lukášem Kubáčem nebo přímo MŠMT na telefonním čísle 234 812 159 nebo e-mailu jan.burianek@msmt.cz.

 

 

 

Vloženo: 5. 8. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět