Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 10. 2015!

Výzva k podávání žádostí na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV Dubna (granty 3+3) – 2016

Ředitelství SÚJV Dubna spolu s Výborem pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna vyhlašují soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2016 (granty 3+3). Předpokládaná doba řešení projektu je maximálně 3 roky.

Projekty se týkají výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV a musí vyhovovat alespoň jednomu z následujících požadavků

  • na vyšší úrovni či ve větším rozsahu než dosud přistupuje k úlohám řešeným v současné době v SÚJV; jde především o takové úlohy, jejichž řešení se účastní pracovníci z ČR,
  • řeší úlohu, která má vztah k činnosti SÚJV, v některé z členských zemí SÚJV
  • řeší úlohu v nečlenské zemi SÚJV, na níž mají zájem SÚJV i domácí pracoviště
  • rozvíjí infrastrukturu domácích pracovišť, která bude jednoznačně orientována na spolupráci s SÚJV.

Návrh projektu se podává v anglickém nebo ruském jazyce na přiloženém formuláři.

Projekty se doručují do 30. září 2015 v elektronické podobě (pdf) a 1 exempláři listinné podoby (s příslušnými podpisy) na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8, e-mail: dubna@ujf.cas.cz, tel.(fax): +420 266 177 235).

Více informaci a formulář v příloze.

 

Vloženo: 13. 8. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět