Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2015!

CPI - Aktuální dotační příležitosti

CPI - Aktuální dotační příležitosti
Centrum podpory inovací - informace o aktuálních dotačních příležitostech
  1. Byly vyhlášeny první výzvy v programu Interreg V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO, navazujícího na OP Přeshraniční spolupráce; uzávěrka 6. 12. 2015 (projektové záměry), 15. 2. 2016 (projektové žádosti), ODKAZ + příloha
  2. Připomínáme vyhlášenou výzvu v OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů; uzávěrka 8. 1. 2016, ODKAZ + příloha.
    V rámci usnadnění kontaktování vhodných zahraničních VaV pracovníků pro tuto výzvu nabízíme zveřejnění profilů pracovišť univerzity se zájmem o určité výzkumné téma na relevantních webových stránkách (Euraxess apod.), sloužících pro výměnu informací o pracovních příležitostech mezi evropskými výzkumnými organizacemi. Jako základní informaci pro tento účel je nutno vyplnit přiložený dokument „Expression of Interest“. V případě nezájmu o podání projektu do výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů“ v rámci OP VVV je možné tento dokument rovněž využít jako kontaktní formulář pro oslovení zahraničních VaV pracovníků před podáním žádosti do programu Marie-Curie Actions v rámci Horizon2020 (viz vysvětlující dokument „Information for Incoming Researchers“). Vyplněné formuláře s informací, pro kterou výzvu (případně obě) chce dané pracoviště vyplněný formulář použít, prosím zasílejte na adresu sylva.stefanisinova@vsb.cz.
  3. OP VVV: v říjnu 2015 předpokládáme vyhlášení výzvy na Excelentní výzkum, v prosinci na spolupráci s aplikační sférou; výzvy zaměřené na vzdělávání a doktorské studium budou vyhlášeny pravděpodobně až v lednu 2016.
  4. Moravskoslezský kraj vyhlásil výzvu zaměřenou na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, tzv. inovační vouchery; uzávěrka 23. 10. 2015, ODKAZ + příloha
  5. Přehled aktuálních výzev v klastrech programu EUREKA naleznete v příloze, informace o jednotlivých klastrech vč. nově vzniklého klastru PENTA naleznete zde: http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters
  6. Visegrádský fond – spolupráce s partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska, čtvrtletní výzvy na malé granty; uzávěrka 1. prosince 2015, ODKAZ + příloha
  7. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - aktuální plán výzev do konce roku 2015 (stav ke dni 31. 8. 2015) naleznete v příloze.

 

web: http://cpi.vsb.cz/ ; http://cpi.vsb.cz/cpp/dotacni-vyzvy-a-verejne-souteze/

 

Vloženo: 24. 9. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět