Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Sběratelé přírodnin se opět sejdou na Mineralogickém setkání

V sobotu 17. října 2015 se od 9:00 hodin uskuteční tradiční Mineralogické setkání, které pořádá Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO. Akce pro příznivce neživé přírody proběhne opět v prostorách auly univerzity v Ostravě-Porubě. Pozvání organizátorů přijala více než stovka vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí.

Mineralogická setkání se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) konají od roku 2003 pravidelně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Akce je spojena s prodejní výstavou přírodnin, fosilií a šperků. Výstavní plochy zaplňují nejen minerály, zkameněliny a odborná literatura, ale také známky, mince či jiné předměty s hornickou a geologickou tematikou.

„Letošní jarní výstavu navštívilo přes 1300 účastníků, kteří zhlédli přírodniny a výrobky z přírodnin na téměř 230 m2 výstavních ploch. Prezentovala se s nimi stovka vystavovatelů z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. Obdobný zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků očekáváme i na této podzimní akci.“ sdělila jedna z organizátorek Martina Polášková.

Vzhledem k tomu, že Mineralogické setkání pořádá Hornicko-geologická fakulta, mohou se současně návštěvníci seznámit s činností jednotlivých institutů této fakulty, a to formou posterové prezentace ve vstupních prostorách auly.

„Stejně jako na jaře bude po dobu konání Mineralogického setkání zdarma zpřístupněn Geologický pavilon prof. F. Pošepného se svými unikátními geovědními sbírkami“ informoval vedoucí pavilonu Miloš Duraj. „O prohlídku pavilonu je tradičně velký zájem,“ doplnil.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na telefonním čísle 597 325 469.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 12. 10. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět