Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury centra ENET byl zahájen

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury centra ENET byl zahájen
Centrum ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zahájilo letošního 13. října projekt „Rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET“ podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Ten bude ukončen na konci letošního roku a vyžádá si celkové náklady 14,06 milionu korun.

Podstatou projektu je rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET. Projekt má rovněž posílit interdisciplinárně orientovaný výzkum teoretických i praktických aspektů v oblasti získávání energie z netradičních zdrojů a optimálního začlenění do energetického systému ČR. Výzkumná infrastruktura umožní verifikovat teoretické výsledky, modely a simulace v poloprovozních podmínkách. Rozvoj výzkumné infrastruktury pak umožní zlepšení jejích technických parametrů, které přinesou zvýšení kvality výsledků výzkumu, možnost získání většího množství přesnějších dat a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti.

Centrum ENET se zaměřuje na výzkum a vývoj technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání. Jedná se tedy o výzkum a vývoj jednotek (technologických i energetických) pro zpracování alternativních paliv a intenzifikaci jejich přeměn na tepelnou a elektrickou energii. Současně je sledována možnost akumulace energie a paralelní nebo sériová spolupráce různých zdrojů se sítí.

 

 

Vloženo: 22. 10. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět