Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO rozšiřuje své výukové prostory

Nejmladší fakulta VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, otevírá po rekonstrukci dvě budovy. Slavnostní otevření budov D a F proběhne ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 10 hodin v areálu fakulty v Ostravě-Výškovicích. Rekonstrukce si vyžádala náklady více než 148 mil. korun.

Rekonstrukce proběhla s cílem posílit výukovou infrastrukturu VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). V areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) v Ostravě - Výškovicích byl rozšířen pavilon D a vystavěn nový pavilon F vybavený doposud chybějícími těžkými a běžnými laboratořemi, specializovanými učebnami a prostorem pro studenty doktorského studijního programu.

„Další rozvoj FBI odpovídá i ambicím Moravskoslezského regionu v oblasti bezpečnosti. Tyto ambice jsou mimo jiné dokumentovány špičkovými projekty v rámci ČR a EU, jako je původní Centrum tísňového volání, nové Integrované bezpečnostní centrum, vznik České technologické platformy bezpečnosti průmyslu a Bezpečnostně technologického klastru
v tomto regionu. Právě absolventi FBI sehrávají v naplňování těchto ambicí moravskoslezského regionu významnou úlohu a podílejí se i na formulování bezpečnostní politiky státu a tvorbě standardů pro průmyslovou a požární bezpečnost“, zdůraznil děkan fakulty Pavel Poledňák,

Díky rekonstruované a nově vybudované infrastruktuře bude fakulta moci i nadále plnit svou významnou roli v přípravě odborníků na řešení bezpečnostních otázek nejen v restrukturalizovaném moravskoslezském regionu, ale vzhledem k unikátnosti fakulty i s dopadem na celém území ČR.

Obě budovy se podařilo zrekonstruovat díky projektu „Celková rekonstrukce FBI – II. etapa“. Dotace byla poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osa 4Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem.

Celkové náklady projektu byly více než 148 mil. Kč, způsobilé výdaje jsou necelých 120 mil. Kč a Evropská unie přispěje dotací na způsobilé výdaje ve výši 85 %, 15% způsobilých výdajů je podpořeno ze státního rozpočtu.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik v srpnu 2002 byl reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představovalo pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventů fakulty je všestranné\. jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 4. 11. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět