Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Výstava „Umělecké odlitky a prezentace vybraných technických oborů VŠB – Technické univerzity Ostrava“ na půdě Senátu PČR

 Výstava „Umělecké odlitky a prezentace vybraných technických oborů VŠB – Technické univerzity Ostrava“ na půdě Senátu PČR
Vernisáží byla dne 21. 10. 2015 zahájena v prostorách výstavní síně Senátu Parlamentu České republiky výstava „Umělecké odlitky a prezentace vybraných technických oborů VŠB – Technické univerzity Ostrava“. Cílem výstavy je představení technických oborů, které lze na univerzitě studovat.

Hosté byli nejprve přivítáni v Trčkovské galerii, kde promluvil senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA., který celou akci zaštiťoval. Za VŠB – TU Ostrava pak vystoupila děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI), prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Zástupce vedoucího Katedry metalurgie a slévárenství, doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., následně hostům stručně představil vystavené exponáty, zejména pak umělecké odlitky – absolventské práce studentů oboru Umělecké slévárenství. Hosty přivítal i zástupce MŠMT, PhDr. Pavel Doleček, vedoucí oddělení Odboru vysokých škol. Závěrečné slovo patřilo Mgr. Sylvě Kyselé, ředitelce sekce senátní Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky.

Dalším bodem programu byl přesun na nádvoří Senátu PČR, kde byla výstava symbolicky zahájena poklepáním na zvon, který pro tuto akci zapůjčila přední Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová, a slavnostním přestřižením pásky. Tohoto ceremoniálu se zúčastnili místopředseda senátu Ing. Ivo Bárek, děkanka FMMI prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, senátor Petr Gawlas, zástupce MŠMT PhDr. Pavel Doleček a zástupce MPO, ředitel Odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky, Ing. Oldřich Macák.

Výstava se těší velkému zájmu návštěvníků. Vystavené umělecké odlitky přiblíží veřejnosti obor Umělecké slévárenství, který je v rámci České republiky zcela unikátní a spojuje studium technického a humanitního směru.

Vloženo: 6. 11. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět