Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2016!

BGF 2016 - Doktorát pod dvojím vedením (Program "CO-TUTELLE")

BGF 2016 - Doktorát pod dvojím vedením (Program "CO-TUTELLE")
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech).

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Humanitní a společenské vědy
  • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol).

Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Komu je program určený

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům české národnosti, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Žádosti

Vlastní žádost o stipendium připravená podle pokynů uvedených v « Podmínkách žádosti o stipendium ». Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 11. března 2016, 17:00 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) zástupce atašé pro vědu a vysoké školy (viz kontakt níže)

Dokumenty, které žádost musí obsahovat, jsou uvedeny v informační brožuře, kterou naleznete v příloze nebo ke stažení zde.

Více informací na adrese: http://www.ifp.cz/bgf-2015-DC?lang=cs

Kontakt

Žadatelé o stipendium, kteří by rádi získali podrobnější informace, které nejsou uvedené v informační brožuře, se mohou obrátit na:

Zástupce atašé pro vědu a vysoké školy

E-mail: clement.diot@ifp.cz

Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1
Telefon: (+420) 221 40 10 03 - Fax: (+420) 221 40 10 54

Vloženo: 12. 11. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět