Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2016!

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2015

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2015
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2015.

Do soutěže může být přihlášena disertační práce úspěšně obhájená v roce 2015 (1.1.2015 až 31.12.2015; ve výjmečné případě může být přihlášena práce obhájena v prosinci 2014).

V letošním roce jsou ustanoveny tyto soutěžní kategorie:

1. Ekonomie a finance,
2. Suroviny, energetika a životní prostředí,
3. Zdraví a aplikace ve zdravotnictví
4. Informační technologie,
5. Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech.

První kolo soutěže probíhá samostatně na jednotlivých univerzitách z konsorcia PROGRES 3, které mohou do druhého kola vybrat maximálně 2 práce do každé kategorie (tzn. až 10 disertačních prací celkem).

Ceny a ocenění

Dle umístění náleží autorům vítězných prací finanční odměna:
1. místo - 15.000,-Kč
2. místo - 10.000,-Kč
3. místo -  5.000,-Kč
4. místo -  3.000,-Kč
5. místo -  1.000,-Kč

Vítězům bude rovněž předán diplom na Slavnostní vědecké radě VŠB - TUO v Nové Aule, jež se uskuteční 1. 4. 2016

Přihláška, disertační práce a autoreferát musejí být doručeny administrátorovi soutěže do 20. 1. 2016 (včetně).

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete v příloze. V případě dotazu kontaktujte administrátora soutěže. 

Administrátor soutěže:
Ing. Lukáš Kubáč
VŠB-TUO
Řízení vědy a výzkumu (9320)
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
Místnost JC 326
tel.: +420 59 699 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

 

 

 

 

Vloženo: 30. 11. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět