Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF

Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zahájila na základě schválené žádosti a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace realizaci projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s názvem „Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF“. Projekt je realizován v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015. Celková výše způsobilých výdajů činí 28,6 mil. Kč.

Projekt má za cíl výrazně posílit rozvoj výzkumných a vývojových kapacit regionálního centra názvu Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF), který je součástí Výzkumného energetického centra na VŠB - TU Ostrava. Centrum INEF bylo vybudováno díky podpoře z programu OP VaVpI.

Prostředkem ke zvýšení výzkumné kapacity a kvality pracoviště je pořízení nové přístrojové techniky, která umožní další rozšíření aktivit v současných výzkumných programech. Výzkumné programy jsou zaměřeny na technologie v oblasti spalování a zplyňování paliv, na nové druhy biopaliv, bezpečnostní rizika související s využíváním energií a jiných průmyslových technologií. Nové aktivity budou směřovány především na posílení průmyslového výzkumu v oblasti komplementární ke spalování a zplyňování paliv, a obecněji přispějí ke zvýšení spolupráce s firemními partnery.

Pořizované vybavení bude využíváno pro speciální analýzy odpadních plynů ze spalování fosilních a alternativních paliv na obsah toxické plynné rtuti a korozivních složek, další zařízení umožní on-line vyhodnocování tvorby částic ze spalovacích procesů v závislosti na různých podmínkách. Bude rovněž pořízen set pro analýzy požárně technických charakteristik paliv.

Nové zařízení umožní také lépe připravit studenty na jejich budoucí profesní působení.

Vloženo: 4. 12. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět