Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Výzkumníci z VŠB – Technické univerzity Ostrava vyvinuli čtecí zařízení zjišťující aktuální stav spotřeby vodoměrů

Tým Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO vyvinul systém samostatného měření stavu spotřeby na vodoměrech pro mobilní chytré telefony.

Čtecí zařízení ve formě aplikace na mobilním telefonu umožňuje nepřetržité on-line rozpoznávání aktuálního stavu spotřeby vodoměru, identifikaci sériového čísla vodoměru a ukládání naměřených dat do databáze. Tento způsob odečtů s využitím kamery a mobilních technologií na trhu dosud chybí. Přístroj na trh uvede firma CODEA s.r.o.

„Vyvinutá aplikace pro chytré mobilní telefony může být užitečná při odečtech aktuálních stavů vodoměrů, ale také pro nalezení samotného vodoměru například pro hendikepované
a starší spoluobčany, kteří mají špatný zrak a chtějí zjistit přesnou polohu a aktuální stav vodoměru,“ říká člen výzkumného týmu Zdeněk Macháček.

Vlastní realizace projektu spočívala v průzkumu aktuálních moderních technologií pro odečet stavu spotřeby vodoměrů a vývoji technologie na odlišném principu spočívajícím ve snímání obrazového signálu a jeho analýz s využitím algoritmů pro zpracování obrazu. Pro dosažení uspokojivých výsledků rozpoznání (90% úspěšnosti) uplatnitelných v praxi bylo nutné zavést sekvenci moderních i vlastních algoritmů a metod včetně prvků umělé inteligence přímo
do chytrého telefonu.

Vyvíjená aplikace bude aplikována do komerční sféry firmou CODEA s.r.o. „Získané poznatky z tohoto výzkumu jsou dále používány ve výuce na Katedře kybernetiky
a biomedicínského inženýrství,“ přibližuje způsob výuky a její napojení na praxi Macháček.

Vývoj výše uvedené technologie byl podpořen v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“, a to v rámci individuální aktivity „Vývoj systému pro autonomní analýzu stavů měřicích domovních přístrojů implementací algoritmů sofistikovaného zpracování obrazu“.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech
v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

 

 

Vloženo: 5. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět