Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Institut čistých technologií rozšířil výzkumnou infrastrukturu

Institut čistých technologií rozšířil výzkumnou infrastrukturu
Úspěšným ukončením projektu na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava došlo k rozšíření výzkumné infrastruktury a tím ke zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj.

V rámci projektu podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) s názvem „Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin“, jehož celkové způsobilé výdaje činí 22 185 000 Kč, byla výzkumná pracoviště podpořena novými přístrojovými systémy.

U příjemce, VŠB – TU Ostrava, došlo nejen k rozšíření stávajících pracovišť, ale také dvě nová pracoviště byla vybudována -  Laboratoř ICP-MS a Laboratoř RTG fluorescence. Partnerovi projektu, Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., přineslo pořízení přístrojového a softwarového vybavení posílení stávajících výzkumných aktivit.

Tato nová pracoviště mají silný synergický efekt k již existující infrastruktuře v rámci dříve vybudovaných pracovišť Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011–2014), též podpořených v rámci OP VaVpI.

Další informace o projektu a Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin jsou dostupné na internetových stránkách příjemce ict.hgf.vsb.cz.

Kontakt:

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.

ředitel Institutu

vladimir.slivka@vsb.cz

+420 597 324 366

 

doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.

zástupce ředitele Institutu za VŠB

vaclav.dombek@vsb.cz

+420 597 323 817

 

Vloženo: 7. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět