Institut čistých technologií rozšířil výzkumnou infrastrukturu

Institut čistých technologií rozšířil výzkumnou infrastrukturu
Úspěšným ukončením projektu na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava došlo k rozšíření výzkumné infrastruktury a tím ke zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj.

V rámci projektu podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) s názvem „Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin“, jehož celkové způsobilé výdaje činí 22 185 000 Kč, byla výzkumná pracoviště podpořena novými přístrojovými systémy.

U příjemce, VŠB – TU Ostrava, došlo nejen k rozšíření stávajících pracovišť, ale také dvě nová pracoviště byla vybudována -  Laboratoř ICP-MS a Laboratoř RTG fluorescence. Partnerovi projektu, Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., přineslo pořízení přístrojového a softwarového vybavení posílení stávajících výzkumných aktivit.

Tato nová pracoviště mají silný synergický efekt k již existující infrastruktuře v rámci dříve vybudovaných pracovišť Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011–2014), též podpořených v rámci OP VaVpI.

Další informace o projektu a Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin jsou dostupné na internetových stránkách příjemce ict.hgf.vsb.cz.

Kontakt:

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.

ředitel Institutu

vladimir.slivka@vsb.cz

+420 597 324 366

 

doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.

zástupce ředitele Institutu za VŠB

vaclav.dombek@vsb.cz

+420 597 323 817

 

Vloženo: 7. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět