Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury centra ENET byl ukončen

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury centra ENET byl ukončen
Centrum ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukončilo 31. prosince 2015 projekt „Rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET“ podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt si vyžádal celkové náklady 12,47 milionu korun.

Podstatou projektu je rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET. Projekt má rovněž posílit interdisciplinárně orientovaný výzkum teoretických i praktických aspektů
v oblasti získávání energie z netradičních zdrojů a optimálního začlenění do energetického systému ČR. Výzkumná infrastruktura umožní verifikovat teoretické výsledky, modely a simulace v poloprovozních podmínkách. Rozvoj výzkumné infrastruktury pak umožní zlepšení jejích technických parametrů, které přinesou zvýšení kvality výsledků výzkumu, možnost získání většího množství přesnějších dat a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti. V rámci projektu bylo pořízeno celkem 15 přístrojových vybavení z plánovaných 16.

Centrum ENET se zaměřuje na výzkum a vývoj technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání. Jedná se tedy o výzkum a vývoj jednotek (technologických i energetických) pro zpracování alternativních paliv a intenzifikaci jejich přeměn na tepelnou a elektrickou energii. Současně je sledována možnost akumulace energie a paralelní nebo sériová spolupráce různých zdrojů se sítí.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Roman Portužák, CSc.

+420 597 329 435

roman.portuzak@vsb.cz

 

 

Vloženo: 14. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět