Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 20. 2. 2016!

Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2015

Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2015
Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, vyhlašují rozšířený 5. ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Akce se koná pod záštitami vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka, ministryně školství Kateřiny Valachové a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Akci též podporují Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Technologická agentura ČR, Česko-německá obchodní a průmyslová komora a Jihomoravské inovační centrum. Generálním partnerem projektu je Erste Corporate Banking a akci dále podporují agentura AC&C a Zátiší catering Group.

Kdo se může přihlásit:

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.

Přihlašování projektů do Nejlepší spolupráce roku prodlouženo, probíhá do 12. února 2016!

Bližší informace k projektu včetně elektronické přihlášky naleznete na: http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace

http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2015

 

 

Vyplněnou přihláškou je také možné zasílat do 11.2.2016 na:

Ing. Lukáš Kubáč
Odd. 9320, místnost J326
tel.: +420 59 732 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

(Vyplněná přihláška musí být podepsána zástupcem VŠ i podniku. Lze také přiložit obrázky či jinou dokumentaci, která bude přínosem v procesu hodnocení.)

 

 

Vloženo: 10. 12. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět