Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Práce na alternativním návrhu umístění VTP v Ostravě pokračuje

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 proběhlo první z řady setkání členů pracovní skupiny architektky Evy Špačkové se zástupci klíčových ostravských institucí. K diskusnímu stolu se společně sešli zástupci města Ostravy a porubského obvodu, ostravských univerzit i současných vědeckotechnologických parků. Zastoupeni byli i organizátoři občanské petice proti vybudování VTP na okraji lesoparku u porubské Myslivny.

Tématem setkání byla diskuze o podobě a umístění VTP, na kterém skupina architektů v současnosti pracuje. Všichni diskutující se shodli, že park je nedílnou součástí vize přechodu města od těžkého průmyslu k novým odvětvím založeným na vědě a výzkumu a na ně navázaných odvozených podnikatelských aktivit.

K tomu uvedl za magistrát města vedoucí odboru strategického rozvoje Václav Palička: „Investoři jako první věc zkoumají, najdou-li v místě dostatek šikovných lidí, poté velmi pečlivě ověřují umístění jejich investice, cenu pozemku, jeho připravenost a až nakonec posuzují tzv. měkké lokalizační faktory – možnosti cizojazyčné výuky pro své děti, možnosti trávení volního času, kulturu, blízkost hor, sportovního vyžití apod. Město si musí ponechat kontrolu nad tím, co bude s areálem, a také jaký nájemce v něm bude.“

Shodujeme se v tom, že nový park potřebuje propracovanou koncepci a řízení už od fáze přípravy. Musí být zaměřený na konkrétní úspěšné obory z nabídky obou ostravských univerzit. Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák upřesnil představu o fungování parku: „Služba poskytnutí prostor ve VTP je málo. Musíme jít cestou přidané hodnoty. Vytvářet infrastrukturu pro koexistenci. Není to jen o vědecké práci, jen o podnikatelských aktivitách a o přenosu vědy do praxe, ale především o tom, jak nový park umožní tyto oblasti spojit dohromady.“ Zástupci obou univerzit se shodli, že umístění parku v blízkosti areálu VŠB-TUO, stejně jako Fakultní nemocnice, se kterou úzce spolupracuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, je přínosné, a to i v době pokročilých komunikačních technologií.

Významné je spojení parku a města. Architektka Eva Špačková zdůraznila: „Není možné popírat neatraktivní prostory ve městě a nabízet investorům krásné místo, kam budou lidé dojíždět do práce, ale v rámci města se prostředí nezlepší.“ Umístění parku musí být zvoleno tak, aby jeho přínos nesměřoval jen dovnitř, ale i ven směrem k městu. Park vidíme jako příležitost, jako součást budoucích pozitivních změn, které Ostrava potřebuje.

Diskutující se dohodli na dalším setkání na začátku února, na kterém pracovní skupina představí k diskusi konkrétní lokality ve městě, které budou naplňovat požadavky tohoto scénáře.

 

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech
v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 19. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět