Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2016!

TAČR - Harmonogram plánovaných veřejných soutěží v roce 2016

TAČR - Harmonogram plánovaných veřejných soutěží v roce 2016
Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2016.

Dne 28. ledna 2016, bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1 (dále program GAMA).

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat zejm. existenci systému komercializace včetně zajištění jeho řízení a financování, existenci rozhodovacího orgánu, tzv. Rady pro komercializaci a existenci pracoviště managementu znalostí (CTT) a další specifické požadavkystanovené programem GAMA a Zadávací dokumentací.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu GAMA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

V prvním čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále program EPSILON).

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 Technologická agentura ČR vyhlásí 3. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu tyto partnerské agentury: Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti Vás budeme průběžně informovat.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Letter of Intent”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu. Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

 

 

 

Vloženo: 21. 1. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět